Unit 5: Study Habits

Listen and Read (Trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Mom: Tim? Tim? Are you home?

Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

Mom: I went to your school today and Miss Jackson gave me your report card.

Tim: Oh, is it a good report?

Mom: Don’t worry. It’s excellent. You did very well.

Tim: May I see the report?

Mom: Sure. I’m proud of you, Tim. I know you worked really hard this semester.

Tim: Thanks, Mom.

Mom: But there’s one thing you need to improve.

Tim: What’s that, Mom?

Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary.

Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I’ll try my best to improve them.

Mom: I believe you can do it, Tim.

Hướng dẫn dịch

Mẹ: Tim à? Tim à? Con có ở nhà không?

Tim: Con đây thưa mẹ. Con đang ở trong phòng khách. Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ: Hôm nay mẹ đến trường con và cô Jackson đã đưa cho mẹ xem phiếu điểm của con.

Tim: Ồ! Tốt không mẹ?

Mẹ: Đừng lo lắng con trai ạ. Xuất sắc lắm. Con đã học rất giỏi.

Tim: Con có thể xem phiếu điểm của con không mẹ?

Mẹ: Tất nhiên rồi. Mẹ rất tự hào về con, Tim ạ. Mẹ biết học kì này con đã thật sự học tập rất chăm chỉ.

Xem thêm  "Quả Xoài" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa & Ví dụ.

Tim: Cám ơn mẹ.

Mẹ: Nhưng có điều con cần cố gắng hơn.

Tim: Điều gì vậy mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói rằng con nên siêng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơn. Cô ấy nhờ mẹ trao cho con quyền từ điển này.

Tim: Vâng, con biết thưa mẹ. Một số âm tiếng Tây Ban Nha thật sự khó. Con sẽ cố gắng hết sức để trau dồi chúng.

Mẹ: Mẹ tin là con có thể làm được Tim à.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. True or false? Check (√) the boxes.

(Hãy đánh dấu (√) vào cột đúng hay sai.)

3. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

a) Who is Miss Jackson?

=> Miss Jackson/ She is Tim’s teacher.

b) What did Miss Jackson give Tim’s mother?

=> She gave Tim’s mother his report card.

c) How did Tim study this semester?

=> He studied very hard.

d) What did Miss Jackson say Tim should do?

=> She said that Tim/ he should work harder on his Spanish pronunciation.

e) What did Tim’s mother give him at the end of the conversation?

=> She gave him a dictionary.

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

 • Unit 5: Study Habits
 • Getting Started (trang 46 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Ask and answer questions about …

 • Listen and Read (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8) Mom: Tim? Tim? Are you home? …

 • Speak (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 8) Work in groups. Ask each other about your studies. …

 • Listen (trang 48 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the dialogue and complete the report card.

 • Read (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 8) Language learners learn words in different ways. Some …

 • Write (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8) 1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end …

 • Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the dialogues. Use the adverbs …

 • Từ vựng Unit 5: Study Habits

 • Ngữ pháp Unit 5: Adverb of manner (Trạng ngữ chỉ cách thức).

 • Ngữ pháp Unit 5: Cấu trúc của câu mệnh lệnh trong lời nói trực tiếp và gián tiếp.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5: Study Habits (Đề 1)

Xem thêm  TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Rate this post