Trọn bộ lời giải Hóa 10 Bài 4 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa học 10 Bài 4.

Giải Hóa 10 Bài 4 cả ba sách

Giải Hóa 10 Bài 4: Ôn tập chương 1 – Kết nối tri thức

Giải Hóa học lớp 10 trang 27

II. Luyện tập (trang 27)

 • Câu 1 trang 27 Hóa học 10: Số proton, neutron và electron của K lần lượt là ….

  Xem lời giải

 • Câu 2 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng? ….

  Xem lời giải

 • Câu 3 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital ….

  Xem lời giải

 • Câu 4 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố sodium (Z = 11) có cấu hình electron là ….

  Xem lời giải

 • Câu 5 trang 27 Hóa học 10: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện ….

  Xem lời giải

 • Câu 6 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tố chlorine có Z = 17. Hãy cho biết số lớp electron, số electron thuộc lớp ngoài ….

  Xem lời giải

 • Câu 7 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử khối trung bình của vanadium (V) là 50,94. Nguyên tố V có 2 đồng vị ….

  Xem lời giải

 • Câu 8 trang 27 Hóa học 10: Cấu hình electron của: ….

  Xem lời giải

 • Câu 9 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: ….

  Xem lời giải

 • Câu 10 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49 ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm

 • Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Xem thêm  Giải Hoá học 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit trang 21 SGK

Giải Hóa 10 Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử – Cánh diều

 • Mở đầu trang 21 Hóa học 10: Trong lịch sử các thuyết về mô hình nguyên tử, có mô hình hành tinh nguyên tử ….

  Xem lời giải

I. Mô hình nguyên tử

 • Câu hỏi 1 trang 21 Hóa học 10: Electron chuyển từ lớp gần hạt nhân ra lớp xa hạt nhân ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 22 Hóa học 10: Dựa theo mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 23 Hóa học 10: Theo em, xác suất tìm thấy electron trong toàn phần ….

  Xem lời giải

II. Orbital nguyên tử

 • Câu hỏi 3 trang 23 Hóa học 10: Khái niệm AO xuất phát từ mô hình Rutherford ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 23 Hóa học 10: Chọn phát biểu đúng về electron s ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 25)

 • Bài 1 trang 25 Hóa học 10: Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mô hình Rutherford – Bohr? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 25 Hóa học 10: Nguyên tử Li (Z = 3) có 2 electron ở lớp K và 1 electron ở lớp L ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 25 Hóa học 10: Sử dụng mô hình Rutherford – Bohr, hãy cho biết khi electron của nguyên tử H ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 25 Hóa học 10: Từ khái niệm “Orbital nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 25 Hóa học 10: Trả lời những câu hỏi sau đây liên quan đến mô hình Rutherford ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron

 • Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

Giải Hóa 10 Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử – Chân trời sáng tạo

Giải Hóa học lớp 10 trang 26

 • Mở đầu trang 26 Hóa học 10: Trong nguyên tử, các electron chuyển động như thế nào ….

  Xem lời giải

Xem thêm  Giải Hoá học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử trang 25, 26 SGK

1. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử

 • Câu hỏi 1 trang 26 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.1 và 4.2, so sánh điểm giống và khác nhau ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 27

 • Vận dụng trang 27 Hóa học 10: Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 27 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.3, phân biệt khái niệm đám mây electron ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 27 Hóa học 10: Cho biết khái niệm orbital nguyên tử xuất phát từ mô hình nguyên tử của Rutherford ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 27 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.4, hãy cho biết điểm giống và khác nhau ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 28

2. Lớp và phân lớp electron

 • Câu hỏi 5 trang 28 Hóa học 10: Quan sát hình 4.5, nhận xét cách gọi tên các lớp electron ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 6 trang 28 Hóa học 10: Từ hình 4.5, cho biết lực hút của hạt nhân với electron ở lớp nào là lớn nhất ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 7 trang 28 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.6, nhận xét về số lượng phân lớp trong các lớp từ 1 đến 4 ….

  Xem lời giải

3. Cấu hình electron nguyên tử

Giải Hóa học lớp 10 trang 29

 • Câu hỏi 8 trang 29 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.7, nhận xét chiều tăng năng lượng của các electron ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 30

 • Câu hỏi 9 trang 30 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.8, cho biết cách biểu diễn 2 electron trong một orbital ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 10 trang 30 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.9, hãy cho biết nguyên tử oxygen có bao nhiêu electron ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 31

 • Câu hỏi 11 trang 31 Hóa học 10: Từ Bảng 4.1, hãy chỉ ra mối quan hệ giữa số thứ tự lớp và số electron ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 31 Hóa học 10: Nguyên tử nitrogen có 2 lớp electron trong đó có 2 phân lớp s và 1 phân lớp p ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 12 trang 31 Hóa học 10: Quan sát Hình 4.10, hãy nhận xét số lượng electron độc thân ở mỗi trường hợp ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 13 trang 31 Hóa học 10: Hãy đề nghị cách phân bố electron vào các orbial để số electron độc thân là tối đa ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 31 Hóa học 10: Trong các trường hợp (a) và (b) dưới đây, trường hợp nào có sự phân bố ….

  Xem lời giải

Xem thêm 

Giải Hóa học lớp 10 trang 32

 • Câu hỏi 14 trang 32 Hóa học 10: Cấu hình electron của một nguyên tử cho biết những thông tin gì? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 32 Hóa học 10: Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố aluminium (Z = 13) ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 33

 • Câu hỏi 15 trang 33 Hóa học 10: Quan sát Bảng 4.2, hãy cho biết dựa trên cơ sở nào để dự đoán phosphorus ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 33 Hóa học 10: Lithium là một nguyên tố có nhiều công dụng, được sử dụng trong chế tạo ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 34

Bài tập (trang 34)

 • Bài 1 trang 34 Hóa học 10: Trong các cách biểu diễn electron vào các orbital của phân lớp 2p ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 34 Hóa học 10: Cho nguyên tố X có 2 lớp eletron, lớp thứ 2 có 6 electron ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 34 Hóa học 10: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của những nguyên tố nào ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 34 Hóa học 10: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6) ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

 • Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 4 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Rate this post