Những tính từ mang nghĩa “tốt” và “xấu” thường gặp (good and bad

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Xấu trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

“Good” và “bad” là một trong những từ thông dụng nhất trong tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, Jaxtina sẽ gợi ý thêm cho bạn những tính từ mang nghĩa “tốt” và “xấu” (good and bad things) thường gặp cho những ai bắt đầu học tiếng Anh. Hãy cùng Jaxtina khám phá những từ vựng này nhé!

1. Những tính từ mang nghĩa “tốt”

Tính từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ good /ɡʊd/ tốt

This is a good restaurant.

(Đây là một nhà hàng tốt.)

better /ˈbet.ər/ tốt hơn

I feel much better now.

(Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.)

best /best/ tốt nhất

I’ll do the best I can.

(Tôi sẽ làm tốt nhất có thể.)

nice /naɪs/ tốt, dễ chịu

It’s nice to hear you laugh.

(Thật tốt khi nghe bạn cười.)

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ tốt, đẹp

You are so beautiful.

(Bạn thật đẹp.)

great /ɡreɪt/ tốt, tuyệt

You’re doing a great job.

(Bạn đang làm việc rất tốt.)

wonderful /ˈwʌn.də.fəl/ rất tốt, tuyệt vời

It was a wonderful sound.

(Đó là một âm thanh tuyệt vời.)

excellent /ˈek.səl.ənt/ rất tốt, xuất sắc

This would be an excellent idea!

(Đây sẽ là một ý tưởng xuất sắc!)

terrific /təˈrɪf.ɪk/ rất tốt, rất tuyệt

I’m very happy. We did a terrific job.

(Tôi rất vui. Chúng ta đã làm công việc này rất tốt.)

perfect /ˈpɜː.fekt/ rất tốt, hoàn hảo

Today is a perfect day.

(Hôm nay là một ngày hoàn hảo.)

2. Những tính từ mang nghĩa “xấu”

Tính từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ bad /bæd/ xấu, tệ

The bad news, I guess.

(Tôi đoán đó là tin xấu.)

worse /wɜːs/ xấu hơn, tệ hơn

His silence was worse than his anger.

(Sự im lặng của anh ấy còn tệ hơn sự tức giận.)

worst /wɜːst/ xấu nhất, tệ nhất

This is the worst day ever.

(Đây là ngày tệ nhất.)

awful /ˈɔː.fəl/ tệ, khủng khiếp

I know this sounds awful to a lot of people.

(Tôi biết việc này nghe khủng khiếp với rất nhiều người.)

disgusting /dɪsˈɡʌs.tɪŋ/ kinh tởm, ghê tởm

This bathroom hasn’t been cleaned in weeks. It looks disgusting.

(Nhà vệ sinh này không được dọn dẹp nhiều tuần rồi. Trông thật kinh tởm.)

terrible /ˈter.ə.bəl/ khủng khiếp, ghê sợ

He is struggling with his terrible pain.

(Anh ấy đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp của mình.)

Lưu ý: Ngoại trừ “bad”, “worse”, “worst”, các tính từ trên khi kết hợp với “how” sẽ được dùng để diễn đạt, bộc lộ cảm xúc.

Ví dụ:

A: I have to get up at 5:00 a.m. tomorrow. (Tôi phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mai.)

B: Oh, how awful! (Ồ, thật tệ!)

Không dùng: Oh, how bad!

Trên đây là một số tính từ mang nghĩa “tốt” và “xấu” thường gặp trong tiếng Anh. Mỗi tính từ sẽ được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau để biểu đạt những mức độ cảm xúc khác nhau. Bạn nên tìm hiểu ngữ cảnh sử dụng của mỗi từ để có thể diễn đạt tự nhiên và chính xác hơn.

>> Có thể bạn quan tâm khóa học tiếng Anh doanh nghiệp

Các bạn cùng Jaxtina làm một số bài tập dưới đây để ghi nhớ từ vựng nhé!

Practice 1. Match a description on the left with an expression on the right. (Nối mô tả ở cột bên trái với sự biểu đạt cảm xúc ở cột bên phải.)

1. Blue sky, sunny, 30oC. a. How disgusting! 2. Bad person. Nobody likes him. b. An awful person! 3. 90 out of 100 in an exam. c. Nice weather! 4. We can go there by bus. d. Wonderful news! 5. Expired milk. e. Good idea!

Xem đáp án

  1. cBlue sky, sunny, 30̊ C. (Trời xanh, nắng, 30oC.) – Nice weather! (Thời tiết dễ chịu)
  2. bBad person. Nobody likes him. (Người xấu tính. Không một ai thích anh ta.) – An awful person! (Người tồi tệ)
  3. d90 out of 100 in an exam. (90 trên 100 điểm bài kiểm tra.) – Wonderful news! (Tin tuyệt vời)
  4. eWe can go there by bus. (Chúng ta có thể đến đó bằng xe buýt.) – Good idea! (Ý kiến hay!)
  5. aExpired milk. (Sữa hết hạn.) – How disgusting! (Tởm quá!)

Practice 2. Choose the right answer to fill in the blanks. (Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

1. This restaurant is ___ than that one. A. good B. worst C. better

2. My hair’s ___ I must go to the hairdresser’s. A. wonderful B. awful C. perfect

3. The weather’s ___ I don’t want to go out. A. terrible B. nice C. worse

4. My mother is the ___ person in the world. A. best B. great C. terrific

5. Shall we go out for dinner tonight? – A/An ___ idea! A. better B. excellent C. beautiful

Xem đáp án

  1. CThis restaurant is better than that one.(Nhà hàng này tốt hơn nhà hàng kia.)
  2. BMy hair’s awful I must go to the hairdresser’s.(Tóc tôi tệ quá, tôi phải đến tiệm làm tóc thôi.)
  3. AThe weather’s terrible I don’t want to go out.(Thời tiết xấu quá, tôi không muốn ra ngoài.)
  4. AMy mother is the best person in the world.(Mẹ tôi là người tốt nhất trên thế giới này.)
  5. BShall we go out for dinner tonight? – A/An excellent idea!(Tối nay chúng ta có nên ra ngoài ăn tối không? – Ý kiến tuyệt vời!)

>> Xem ngay danh sách: trung tâm tiếng Anh Hồ Chí Minh

Các bạn vừa cùng Jaxtina khám phá những tính từ mang nghĩa “tốt” và “xấu” thường gặp trong tiếng Anh. Đừng quên ôn lại và ghi nhớ thêm nhiều từ vựng hơn để có thể nâng cao vốn kiến thức về tiếng Anh của mình. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn tìm hiểu về các khóa học tiếng Anh thì hãy liên hệ với Jaxtina thông qua hotline, fanpage hoặc đến cơ sở Jaxtina gần nhất để được tư vấn, giải đáp nhé.

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Nguồn sách tham khảo: Basic vocabulary in use

Rate this post
Xem thêm  Trọn bộ kiến thức và bài tập về tính từ sở hữu đầy đủ nhất 2023 !