Unit 2 lớp 10 Speaking trang 20 SGK Tiếng Anh 10 – Đọc Tài Liệu

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Unit 2 speaking lớp 10 trang 20 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Speaking Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Speaking Ex1

Which of the following habits are good and which are bad for you? (Thói quen nào sau đây là tốt và xấu cho bạn?)

Good habits (Các thói quen tốt):

– being thankful (thể hiện lòng biết ơn)

– keeping a routine (duy trì đều đặn những công việc thường làm mỗi ngày)

– doing regular exercise (tập thể dục đều đặn)

– never giving up (không bao giờ từ bỏ)

– saving money (tiết kiệm tiền)

– reading regularly (chăm đọc sách)

Bad habits (Các thói quen xấu):

– leaving things until the last minute (để mặc mọi thứ/ trì hoãn đến phút chót)

– eating what you like (ăn những gì mà bạn thích)

– watching TV all day (xem ti vi cả ngày)

– staying up late (thức khuya)

– littering (vứt rác bừa bãi)

– arriving just in time (đến vừa kịp giờ/ đến sát giờ)

Unit 2 lớp 10 Speaking Ex2

Work in pairs or groups and discuss why some of the habits above are good for you and why some are bad for you. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và thảo luận tại sao một vài thói quen trên tốt hoặc xấu cho bạn.)

1. I think doing regular exercise is good because it will keep your body healthy.

(Tôi nghĩ việc tập thể dục thường xuyên là tốt vì nó sẽ giữ cơ thể bạn khỏe mạnh.)

2. I think reading regularly is good because it helps you gain knowledge.

(Tôi nghĩ việc đọc sách thường xuyên là tốt vì nó sẽ giúp bạn biết thêm kiến thức.)

3. I think littering is not good because it will destroy the environment.

(Tôi nghĩ xả rác bừa bãi là không tốt vì điều đó sẽ hủy hoại môi trường.)

4. I think watching TV all day is not good because it makes you feel tired and lazy.

(Tôi nghĩ việc xem ti vi cả ngày là không tốt vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và lười biếng.)

Unit 2 lớp 10 Speaking Ex3

Look at the following text and read the advice. Do you think you could follow it? Why or why not? (Nhìn vào bài viết sau và đọc lời khuyên. Bạn có nghĩ bạn có thể làm theo không? Tại sao?)

Trả lời

Yes, I think I can follow all these things if I try my best. Not many people have really succeeded in this. But it doesn’t mean that we can’t do it. I’ll give it a try.

(Vâng, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm theo tất cả những điều này nếu tôi cố gắng hết sức. Không nhiều người đã thực sự thành công trong việc này. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm được. Tôi sẽ thử.)

Unit 2 lớp 10 Speaking Ex4

Work in pairs or groups to choose one bad habit. Make a list of Dos and Don’ts in order to kick that habit. Share the list with others and report to the class. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để chọn ra một thói quen xấu. Lập một danh sách của những việc nên làm và không nên làm để xóa bỏ thói quen đó. Chia sẻ danh sách đó với những bạn trong nhóm và trình bày trước cả lớp.)

Dos (Nên làm)Don’ts (Không nên làm)Plan things carefully; (Lập kế hoạch cẩn thận)Watch horror films or frightening TV programmes; (Xem phim kinh dị hoặc các chương trình truyền hình đáng sợ)Finish work early; (Hoàn thành công việc sớm)Drink coffee or strong tea; (Uống cà phê hoặc trà đặc)Eat just enough at dinner; (Chỉ ăn vừa đủ vào buổi tối)Take naps during the day; (Ngủ ngày)Wake up early; (Thức dậy sớm)Get up late; (Dậy trễ)

Do exercise (Tập thể dục)

Being lazy (Lười biếng)

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Listening

– giải tiếng anh 10 – Đọc tài liệu

Rate this post
Xem thêm  Unit 7 lớp 10 Speaking (trang 80, 81) | Tiếng Anh 10 Global Success