Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening – Global Success – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Soạn anh 10 unit 4 listening chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 2

2. Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. This non-profit organisation supports _____people and communities.

(Tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ người _____ và cộng đồng.)

A. remote (ở vùng sâu vùng xa)

B. local (địa phương)

C. poor (nghèo)

2. They organise job training courses for_____.

(Họ tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho_____.)

A. poor people (người nghèo)

B. teenagers (thanh thiếu niên)

C. old people (người già)

3. They are looking for teenagers who can volunteer_____.

(Họ đang tìm kiếm những thanh thiếu niên có thể tình nguyện ___.)

A. on weekdays (vào các ngày trong tuần)

B. every day (mỗi ngày)

C. at the weekend (vào cuối tuần)

4. People whose application is successful will be trained by ________volunteers.

(Những người có đơn đăng ký thành công sẽ được đào tạo bởi những tình nguyện viên________.)

A. experienced (có kinh nghiệm)

B. helpful (nhiệt tình giúp đỡ)

C. young (trẻ)

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________interests.

(Các tình nguyện viên sẽ có cơ hội gặp gỡ thanh thiếu niên có những sở thích ___________.)

A. strong (mạnh mẽ)

B. different (khác nhau)

C. similar (tương tự)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

This is a public announcement by the City Centre for Community Development. We are a non- profit organisation that supports local people and communities.

Xem thêm  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” hay nhất bạn nên biết

Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children’s playgrounds in the local area.

To continue working on our projects, we need more volunteers. We are looking for teenagers who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends. Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar interests, please fill in the online application form. Remember to also send your application letter to us no later than 1st January. Don’t miss this exciting opportunity. We look forward to hearing from you.

Tạm dịch:

Đây là thông báo công khai của Trung tâm Phát triển Cộng đồng thành phố. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân và cộng đồng địa phương.

Nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đang xây nhà cho người nghèo, tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên, giúp đỡ người già neo đơn và tạo cơ sở vật chất, chẳng hạn như sân chơi cho trẻ em ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện các dự án của mình, chúng tôi cần nhiều tình nguyện viên hơn nữa. Chúng tôi đang tìm kiếm những thanh thiếu niên quan tâm đến công việc phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần. Sau khi được chọn, bạn sẽ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương và quốc gia của chúng tôi. Bạn cũng sẽ được đào tạo bởi các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Xem thêm  Unit 2 lớp 10 Reading (trang 21, 22) | Tiếng Anh 10 Global Success

Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng và muốn gặp gỡ những thanh thiếu niên có cùng sở thích, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Hãy nhớ gửi thư ứng tuyển của bạn cho chúng tôi không muộn hơn ngày 1 tháng 1. Đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.

Lời giải chi tiết:

1. B 2. B 3. C 4. A 5. C

1. B: This non-profit organisation supports local people and communities.

(Tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ người dân địa phương và cộng đồng.)

Thông tin: We are a non- profit organisation that supports local people and communities.

(Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân và cộng đồng địa phương.)

2. B: They organise job training courses for teenagers.

(Họ tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên.)

Thông tin:Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children’s playgrounds in the local area.

(Nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đang xây nhà cho người nghèo, tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên, giúp đỡ người già neo đơn và tạo cơ sở vật chất, chẳng hạn như sân chơi cho trẻ em ở địa phương.)

3. C: They are looking for teenagers who can volunteer at the weekend.

(Họ đang tìm kiếm những thanh thiếu niên có thể tình nguyện vào cuối tuần.)

Xem thêm  Unit 2 lớp 10 Speaking trang 20 SGK Tiếng Anh 10 - Đọc Tài Liệu

Thông tin: We are looking for teenagers who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends.

(Chúng tôi đang tìm kiếm những thanh thiếu niên quan tâm đến công việc phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần.)

4. A: People whose application is successful will be trained by experienced volunteers.

(Những người có đơn đăng ký thành công sẽ được đào tạo bởi những tình nguyện viên giàu kinh nghiệm.)

Thông tin: Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

(Sau khi được chọn, bạn sẽ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương và quốc gia của chúng tôi. Bạn cũng sẽ được đào tạo bởi các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.)

5. C: Volunteers will have a chance to meet teenagers with similar interests.

(Các tình nguyện viên sẽ có cơ hội gặp gỡ thanh thiếu niên có những sở thích tương tự nhau.)

Thông tin: If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar interests, please fill in the online application form.

(Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng và muốn gặp gỡ những thanh thiếu niên có cùng sở thích, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến.)

Rate this post