Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 Tập 2 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Lời giải hay toán 9 tập 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Video Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 Tập 2 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 26 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) 35×2 – 37x + 2 = 0;

b) 7×2 + 500x – 507 = 0;

c) x2 – 49x – 50 = 0;

d) 4321×2 + 21x – 4300 = 0.

Lời giải

a) Phương trình 35×2 – 37x + 2 = 0

Có a = 35; b = -37; c = 2 ⇒ a + b + c = 0

⇒ Phương trình có nghiệm x1 = 1; x2 = ca = 235.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 1;235

b) Phương trình 7×2 + 500x – 507 = 0

Có a = 7; b = 500; c = -507 ⇒ a + b + c = 7 + 500 – 507 = 0

⇒ Phương trình có nghiệm x1 = 1; x2 = ca = −5077.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 1;−5077

c) Phương trình x2 – 49x – 50 = 0

Có a = 1; b = -49; c = -50 ⇒ a – b + c = 1 – (-49) – 50 = 0

⇒ Phương trình có nghiệm x1 = -1; x2 = −ca = −−501=50.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = −1;50

d) Phương trình 4321×2 + 21x – 4300 = 0

Có a = 4321; b = 21; c = -4300 ⇒ a – b + c = 4321 – 21 – 4300 = 0

⇒ Phương trình có nghiệm x1 = -1; x2 = −ca = −−43004321=43004321.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = −1;43004321

Kiến thức áp dụng

Tham khảo các lời giải Toán 9 Bài 6 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 50 : Hãy tính x1 + x2, x1x2…..

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 51 : Cho phương trình 2×2 – 5x + 3 = 0…..

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 52 : Tính nhẩm nghiệm của các phương trình….

 • Bài 25 (trang 52 SGK Toán 9 Tập 2): Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). …

 • Bài 26 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm …

 • Bài 27 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Dùng hệ thức Vi-et để tính nhẩm các nghiệm của phương trình. …

 • Bài 28 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: …

 • Bài 29 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của …

 • Bài 30 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích …

 • Bài 31 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tính nhẩm nghiệm của các phương trình: …

 • Bài 32 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: …

 • Bài 33 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Chứng tỏ rằng nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm là …

Xem thêm  Bài toán tháp Hà Nội - Thuật toán và cách giải - VNTALKING

Tham khảo các lời giải Toán 9 Chương 4 khác:

 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn – Luyện tập (trang 49-50)
 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng – Luyện tập (trang 54)
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai – Luyện tập (trang 56-57)
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Luyện tập (trang 59-60)
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Rate this post