Đáp án học và làm theo lời Bác bảng B năm 2023

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đáp án cuộc thi học và làm theo bác chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

TimDapAnmời các bạn cùng tham khảo Đáp án học và làm theo Bác 2022 bảng B được chúng tôi cập nhật nhanh và chính xác nhất.

 • Đáp án học và làm theo Bác 2022 bảng A
 • Đáp án học và làm theo Bác 2022 bảng C
 • Đáp án Học và làm theo lời Bác 2022 bảng A, B, C

Hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 với 3 bảng khác nhau A, B và C. Trong bài viết này TimDapAnmang đến cho các bạn trọn bộ đáp án học và làm theo lời Bác bảng B với các tuần khác nhau. Đáp án luôn được TimDapAncập nhật nhanh nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án học và làm theo Bác bảng B năm 2022

Tuần 2

Câu 1. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

 1. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
 2. có tầm quan trọng đặc biệt.
 3. vô cùng quan trọng và cấp thiết.
 4. rất quan trọng và rất cần thiết.holder

Câu 2. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”. Bốn câu thơ trên là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đối tượng nào?

 1. Thanh niênholder
 2. Học sinh
 3. Bộ đội.
 4. Sinh viên.

Câu 3. Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 21/6/1965holder
 2. 26/3/1953
 3. 15/5/1941
 4. 15/7/1950

Câu 4. Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là … mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tiên phong
 2. xung kích
 3. xung phongholder
 4. gương mẫu

Câu 5. Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong … một nước Việt Nam hòa bình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. xây dựng và bảo vệ
 2. sự nghiệp xây dựngholder
 3. công cuộc kiến thiết
 4. quá trình xây dựng.

Câu 6. Từ năm 1945 đến năm 1960, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tên gọi là gì?

 1. Chính phủ mở rộng
 2. Quốc hội nhân dân
 3. Nghị viện nhân dân
 4. Nghị viện liên hiệp kháng chiếnholder

Câu 7. Vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo Việt Nam được thành lập sớm nhất là:

 1. vườn quốc gia Mũi Cà Mau.holder
 2. Vườn quốc gia Côn Đảo.
 3. vườn quốc gia Xuân Thủy.
 4. vườn quốc gia Cát Bà.

Câu 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968), có viết: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng … thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan hệholder
 2. môi trường giáo dục
 3. tình thương yêu
 4. mối liên hệ

Câu 9. Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

 1. trung dũng, kiên cường, dũng cảm
 2. nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
 3. nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
 4. cần, kiệm, liêm, chính.holder

Câu 10. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2,(1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Từ Chủ tịch nước đến … cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. giao thông viênholder
 2. công nhân viên
 3. cán bộ, đảng viên
 4. các công chức, viên chức

Câu 11. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình mình cũng như phê bình người không nên:

 1. dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.
 2. dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọcholder
 3. dùng cách nói thẳng thắn, thiếu sự nể nang.
 4. nói kỹ về khuyết điểm của những người khác

Câu 12. Ai là người tổ chức và thực hiện công cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) và cải cách giáo dục lần thứ hai (1960)?

 1. Nguyễn Khánh Toàn
 2. Vũ Đình Hòeholder
 3. Tạ Quang Bửu
 4. Phạm Văn Thông

Câu 13. Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. dân chủholder
 2. vững mạnh
 3. kiên quyết
 4. trong sạch

Câu 14. Hãy chọn đáp án đúng: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học để làm gì?

 1. Học để trở thành công dân tốt.
 2. Học vì ngày mai lập nghiệp.
 3. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng.holder
 4. Học để rèn luyện đạo đức cách mạng.

Câu 15. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Pháp đã được vạch ra là gì?

 1. chiến tranh tổng lực
 2. Chiến tranh nhân dân
 3. Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chínhholder
 4. cuộc chiến trường kỳ

Câu 16. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên … hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. toàn dân
 2. mọi người
 3. nhân dân
 4. quần chúngholder

Câu 17. Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “…”

 1. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.holder
 2. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc
 3. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.
 4. Tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước

Câu 18. Ba khu Ramsar của Việt Nam ở vùng ven biển và vùng biển đảo là:

 1. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (VRG) Xuân Thủy, RS vào Côn Đảo, RS vao Mũi Cà Mau.
 2. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (vớc) Tràm Chim, RS vào Côn Đảo, RS vào Mũi Cà Mau.
 3. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (VRG) U Minh Thượng, RS Hồ Ba Bể, RS vai Mũi Cà Mau.
 4. Khu Ramsar (RS) Hồ Ba Bể, RS vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, RS đất ngập nước Láng Sen.

Câu 19. Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

 1. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.
 2. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.
 3. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.holder
 4. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.

Câu 20. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo là:

 1. Vườn quốc gia Cúc Phương.
 2. Vườn quốc gia Bến En.holder
 3. vườn quốc gia Pù Mát.
 4. Vườn quốc gia Cát Bà.

Câu 21.Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

 1. thiết lập trật tự trong nội bộ.
 2. làm cho nội bộ thật trong sạch.
 3. đoàn kết và thống nhất nội bộ.
 4. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.

Câu 22. Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc vào năm nào?

 1. 1978
 2. 1986holder
 3. 1976
 4. 1977

Câu 23. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cần phải làm đầu tàu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước…”.

 1. Phải thực hiện chương trình hành động “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.
 2. Phải thực hiện mục tiêu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên xung phong”.holder
 3. Phải thực hành mục tiêu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên sẵn sàng”.
 4. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.

Câu 24. Tại phiên họp thứ 22 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc ngày 17/8/1987, nước nào đã đưa ra sáng kiến thành lập vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý?

 1. Kenya.
 2. Nam Phi.
 3. Brasil.
 4. Jamaica.

Câu 25. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ”Thanh niên phải xung phong …”.

 1. làm gương mẫu trong công tác, trong luyện tập, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.
 2. làm gương mẫu trong công tác, trong tiến bộ, trong luyện tập, trong đạo đức cách mạng.
 3. làm gương mẫu trong công tác, trong rèn luyện, trong tiến bộ, trong phong trào cách mạng.
 4. làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.holder

Câu 26. Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giáo dục phải …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. gắn liền với sản xuất và phục vụ chiến đấu.
 2. kết hợp với nhiệm vụ củng cố quốc phòng.
 3. gắn liền với sản xuất và đời sống nhân dân.holder
 4. kết hợp với sự nghiệp xây dựng đất nước

Câu 27. Trong“Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. khả năng
 2. tiềm năng
 3. năng lựcholder
 4. phẩm chất

Câu 28. Hai kiểu hệ sinh thái đặc trưng cho vùng biển ven bờ ở vùng biển nhiệt đới là:

 1. Rạn san hô và tầng sâu.
 2. cỏ biển và rạn san hô.holder
 3. cỏ biển và tầng sâu.
 4. cỏ biển và tầng đáy.

Câu 29. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng.
 2. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe và | tiếp thu ý kiến của quần chúng.
 3. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của quần chúng.
 4. tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.holder

Câu 30. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sg xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện … hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tu dưỡng
 2. bền bỉ
 3. trau dồi
 4. kiên trìholder

Đáp án học và làm theo Bác bảng B năm 2021

Tuần 2

CÂU HỎI SỐ 1

Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong phong trào toàn dân thi đua, chắc rằng ở trường cũng thi đuThầy thi đua dạy, trò thi đua họ Thầy và trò … đoàn. kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. luôn luôn
 2. thật thà
 3. cùng nhau
 4. quyết tâm

CÂU HỎI SỐ 2

Vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo Việt Nam được thành lập sớm nhất là:

 1. vườn quốc gia Côn Đảo.
 2. Vườn quốc gia Xuân Thủy.
 3. vườn quốc gia Phú Quốc.
 4. Vườn quốc gia Cát Bà.

CÂU HỎI SỐ 3

“Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình”. Đây là nội dung của văn bản nào?

 1. Thư gửi Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ 1/11/1945
 2. Thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc 1946
 3. Luật đầu tư nước ngoài 1987
 4. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

CÂU HỎI SỐ 4

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang” (4/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc răng: nước nhà là nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng. thành công và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho … ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Tổ quốc
 2. đất nước
 3. toàn dân
 4. nhân dân

CÂU HỎI SỐ 5

Trong bài phát biểu tại: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam” (5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phải góp tài góp sức để cải tiến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là … rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhiệm vụ
 2. công việc
 3. trọng trách
 4. trách nhiệm

CÂU HỎI SỐ 6

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời gian nào?

 1. Ngày 26-3-1942
 2. Ngày 12-3-1941
 3. Ngày 10-5-1942
 4. Ngày 15-5-1941

CÂU HỎI SỐ 7

Trong “Thư gửi các em học sinh”. (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhằm thực hiện mục tiêu
 2. đều nhằm hướng tới
 3. là thực hiện chủ trương
 4. đều nhằm mục đích

CÂU HỎI SỐ 8

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ | trống cho phù hợp.

 1. Toàn dân
 2. các cử tri
 3. Toàn Đảng
 4. Nhân dân

CÂU HỎI SỐ 9

Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩg, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. phải chú trọng
 2. cần lưu ý
 3. phải coi trọng
 4. phải kết hợp

CÂU HỎI SỐ 10

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. nhân dân
 2. nước nhà
 3. giai cấp
 4. nhà nước

CÂU HỎI SỐ 11

Ai là là người chiến sĩ biệt động đã thực hiện cuộc đánh bom không thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Robert McNamara ngày 2/5/1964 và bị xử tử hình?

 1. Nguyễn Văn Trỗi
 2. Võ Thị Thắng
 3. Trần Văn Ơn
 4. Nguyễn Thái Bình

CÂU HỎI SỐ 12

Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. Mậu dịch quốc doanh
 3. Nhg Thương vụ
 4. Bộ Tài Chính

CÂU HỎI SỐ 13

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Tg nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hổng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. hăng hái anh dũng
 2. hăng hái xung phong
 3. quyết chí bền gan
 4. xung kích đi đầu

CÂU HỎI SỐ 14

Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop.

 1. năng lực
 2. khả năng
 3. tiềm năng
 4. phẩm chất

CÂU HỎI SỐ 15

Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

 1. cát Bà và Châu thổ sông Hồng.
 2. châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.
 3. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.
 4. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

CÂU HỎI SỐ 16

Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thế nào là … và tác phong xã hội chủ nghĩg? Có ý thức làm chủ nước nhà, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩg, và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan điểm
 2. phong cách
 3. tư tưởng
 4. tinh thần

CÂU HỎI SỐ 17.

Hãy chọn đáp án đúng. Đoạn văn sau đây: “Trình độ văn hoá của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khối phục kinh tế phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đoạn văn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

 1. Thư gửi các em học sinh (24/10/1955).
 2. Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá, (31/8/1960).
 3. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968).
 4. Thư gửi đồng bào đã thanh toán nạn mù chữ (24/12/1956)

CÂU HỎI SỐ 18

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì nhân dân ta phải nâng cao tinh thần làm chủ. Mọi người phải làm …. của người chủ: cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tròn nhiệm vụ
 2. hết khả năng
 3. hết trách nhiệm
 4. hết nghĩa vụ

Tuần 1

Câu hỏi số 1:

Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt thì có lợi cho lĩnh vực nào?

A kinh tế, quân sự, chính trị

B văn hóa, quân sự, chính trị

C văn hóa, giáo dục, quân sự

D kinh tế, giáo dục, chính trị

Câu hỏi số 2

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam, quân Mĩ giữ vai trò gì?

A cố vấn chỉ huy

B Lực lượng chiến đấu chính

C Hỗ trợ chiến đấu

D Yểm trợ về không quân và hỏa lực

Câu hỏi số 3

Dòng nào sau đây nêu đúng nhất 4 nước mà Vịnh Thái Lan tiếp giáp?

A Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan và Malaysia

B Việt Nam, Cam-pu-chia, Indonesia và Philippines

C Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Cam-pu-chia

D Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan

Câu hỏi số 4

Trong Người cán bộ cách mạng (3/1955), Hồ Chí Minh viết: “Người cán bộ cách mạng phải mạnh dạn, có quyết tâm, phải …., tiến lên không ngừng”. Hãy chọn đáp án đúng

A biết thay đổi lập trường

B có tư tưởng cá nhân

C có chí khí tiến lên mãi

D tư lợi, tham ô, hủ hóa

Câu hỏi số 5

Trong bài Phải chống bệnh quan liêu… (1953), Hồ Chí Minh viết: “Tư tưởng trong sạch, lập trường vững, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân thì tránh được nhiều …………. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A ưu điểm

B khuyết điểm

C yếu điểm

D tiêu điểm

Câu hỏi số 6

Trong Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: “Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng…”. Hãy chọn đáp án đúng?

A phương pháp hòa bình

B con đường hòa bình

C con đường đoàn kết

D tinh thần đoàn kết

Câu hỏi số 7

Trong bài Phải chống bệnh quan liêu… (1953), Hồ Chí Minh viết: “Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiềm thảo trước quần chúng, phải ………………”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A quyết tâm học tập

B quyết định sửa chữa

C quyết định thay đổi

D quyết tâm sửa đổi

Câu hỏi số 8

Hòa để tiến là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

A Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1946

B Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 1 – 1954

C Từ 19 – 12 – 1946 đến 1 – 5 – 1954

D Từ 6 – 3 – 1946 đến 19 – 12 – 1946

Câu hỏi số 9

Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: “Cầu đường là ………………của đất nước.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A xương sống

B trụ cột

C mạch máu

D mặt tiền

Câu hỏi số 10

Trong bài Phải chống bệnh quan liêu… (1953), Hồ Chí Minh viết: “Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A kẻ ác

B tội lỗi

C tội ác

D kẻ thù

Câu hỏi số 11

Tổ chức nào sau đây chủ trương giương cao ngọn cờ đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống Mĩ và tay sai?

A Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam

C Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

D Liên minh các lực lượng hòa bình, dân tộc, dân chủ miền Nam Việt Nam

Câu hỏi số 12

Trong Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo “Nhân đạo” ở Hà Nội (20/7/1964), Hồ Chí Minh nói: “Nguyện vọng của nhân dân nước Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh

B độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh

C thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

D hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Câu hỏi số 13

Trong Người cán bộ cách mạng (3/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Người cán bộ cách mạng phải có….. Phải giữ vững mới là cán bộ cách mạng chân chính. ……có thể nói tóm tắt là Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Hãy chọn đáp án đúng.

A tư tưởng cá nhân

B đạo đức cách mạng

C công bình, chính trực

D tinh thần trách nhiệm

Câu hỏi số 14

Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh (9/1954), Hồ Chí Minh đã viết: “Nhân dân và Chính phủ ta bao giờ cũng muốn hòa bình, để …, xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc”. Hãy chọn đáp án đúng

A hưởng thụ cuộc sống

B dân cày có ruộng

C đấu tranh giai cấp

D xây dựng nước nhà

Câu hỏi số 15

Trong Nói chuyện với các đơn vị tham gia cuộc duyệt binh ngày 1 tháng 1 năm 1955 tại thủ đô Hà Nội (12/1954), Hồ Chí Minh chỉ ra năm 1954 nước ta ở trong hoàn cảnh từ chiến tranh đổi sang hòa bình. Vì vậy quân đội có nhiệm vụ mới là:

A nới lỏng kỷ luật trong thời bình

B thành thạo tác phong du kích

C tiến lên hiện đại học quân sự

D tiến lên quân đội chính quy

Câu hỏi số 16

Thực hiện kế hoạch Rơ-ve, Pháp xây dựng “hành lang Đông – Tây” nhằm mục đích gì?

A Tập trung quân ở các tỉnh thuộc hành lang Đông – Tây, chuẩn bị tấn công Việt Bắc.

B Buộc lực lượng kháng chiến của ta phải di chuyển sang vùng biên giới phía Tây

C Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với biên giới sang Trung Quốc và ra thế giới

D Cô lập căn cứ địa Việt Bắc với hậu phương kháng chiến ở phía Nam

Câu hỏi số 17

Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

A Bến Tre

B Trà Vinh

C Vĩnh Long

D Gia Định

Câu hỏi số 18

Đảo nào sau đây thuộc quần đảo Hoàng Sa có diện tích khoảng 1,5 km2?

A đảo Bắc

B đảo Trung

C đảo Linh Côn

D đảo Cây

Câu hỏi số 19

Cảng nào sau đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

A Cảng Hội An

B Cảng Hải Phòng

C Cảng Vân Đồn

D Cảng Quy Nhơn

Câu hỏi số 20

Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải…”. Hãy chọn đáp án đúng?

A cải tạo nhận thức

B cải tạo tư duy

C cải tạo tư tưởng

D cải tạo suy nghĩ

Câu hỏi số 21

Trong Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng (29/7/1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải … để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A quyết tâm phê bình và tự phê bình

B năng cho phê bình và tự phê bình

C tích cực phê bình và tự phê bình

D thật thà phê bình và tự phê bình

Câu hỏi số 22

Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn xã hội giàu thì mọi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải…”. Hãy chọn đáp án đúng?

A tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

B tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

C lao động tốt, một người làm việc bằng hai

D thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu hỏi số 23

Trong Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan Trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ lãnh đạo cần phải làm ……..thực hiện dân chủ …. và …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A gương mẫu, phê bình, tự phê bình

B chủ động, phê bình, tự phê phán

C cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

D công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

Câu hỏi số 24

Trong bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: “Chỉ cần có ………. sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A quyết định

B ý kiến

C quyết tâm

D kiên quyết

Câu hỏi số 25

Huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây?

A Kiên Giang

B Đà Nẵng

C Hải Phòng

D Quảng Ninh

Câu hỏi số 26

Trong bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải đẩy mạnh …….., thực hiện khẩu hiệu sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A thi đua sáng tạo

B thi đua yêu nước

C thi đua sản xuất

D thi đua lao động

Câu hỏi số 27

Trong Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Nhờ …mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất”. Hãy chọn đáp án đúng?

A đại đoàn kết toàn dân

B tinh thần dân tộc

C sự lãnh đạo của Đảng

D sự đoàn kết nhất trí

Câu hỏi số 28

Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: “Những kinh nghiệm quý báu cần được phổ biến …………. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A lan rộng và cẩn thận

B cẩn thận và mau chóng

C kịp thời và kín đáo

D mau chóng và rộng khắp

Câu hỏi số 29

Phong trào thi đua trong nông nghiệp ở miền Bắc (1965 – 1968) có tên là gì?

A “Ba sẵn sàng”

B “Ba quyết tâm”

C “Ba điểm cao”.

D “Ba mục tiêu”

Câu hỏi số 30

Trong Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2 (1953), Hồ Chí minh viết: “Cán bộ có quyết tâm thì …………………. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình

B cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội

C cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội

D cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội

Đăng ký Hocvalamtheoloibac.vn

Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

– Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

– Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

Rate this post
Xem thêm  Đáp án đề Thi Môn Vật Lý Mã đề 220 Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia