Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài 5 trang 155 sgk hóa 12 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn giải Bài 34. Crom và hợp chất của crom sgk Hóa Học 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

LÍ THUYẾT

A. Crom

1. Vị trí, cấu tạo

– Crom thuộc nhóm VIB, chu kì 4, và là kim loại chuyển tiếp.

– Trong hợp chất, crom có số OXH biến đổi từ +1 đến +6. Phổ biến hơn cả là các số OXH +2, +3, +6.

– Ở nhiệt độ thường, crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

2. Tính chất vật lí

Crom có màu trắng ánh bạc, rất cứng (rạch được thuỷ tinh, cứng nhất trong số các kim loại, độ cứng chỉ kém kim cương), khó nóng chảy (tnc 1890oC).

3. Tính chất hóa học

a) Tác dụng với phi kim

4(overset{o}{mathop{Cr}},) + 3O2 (xrightarrow{{{t}^{o}}}) 2(overset{+3}{mathop{C{{r}_{2}}}},{{O}_{3}})

2(overset{o}{mathop{Cr}},) + 3Cl2 (xrightarrow{{{t}^{o}}}) 2(overset{+3}{mathop{Cr}},C{{l}_{3}})

b) Tác dụng với axit

Trong dung dịch HCl, H2SO4 loãng nóng, màng oxit bị phá huỷ, crom khử ion H+ tạo ra muối Cr(II) và khí hiđro.

(overset{o}{mathop{Cr}},) + 2HCl → (overset{+2}{mathop{Cr}},C{{l}_{2}}) + H2­

Tương tự nhôm, crom không tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc, nguội mà các axit này làm cho kim loại crom trở nên thụ động.

4. Ứng dụng

Crom có nhiều ứng dụng thiết thực trong công nghiệp và trong đời sống.

– Trong công nghiệp, crom được dùng để sản xuất thép :

– Trong đời sống, nhiều đồ vật bằng thép được mạ crom. Lớp mạ crom vừa có tác dụng bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn, vừa tạo vẻ đẹp cho đồ vật.

5. Sản xuất

Trong tự nhiên không có crom ở dạng đơn chất mà chỉ có ở dạng hợp chất (chiếm 0,03% khối lượng vỏ Trái Đất). Hợp chất phổ biến nhất của crom là quặng cromit sắt FeO.Cr2O3, quặng này thường có lẫn Al2O3 và SiO2.

Oxit crom (Cr2O3) được tách ra từ quặng. Sau đó điều chế crom bằng phương pháp nhiệt nhôm:

Cr2O3 + 2Al (xrightarrow{{{t}^{o}}}) 2Cr + Al2O3

B. Hợp chất của crom

1. Hợp chất của Crom (II)

a) Crom(II) oxit, CrO

– Là oxit bazo có màu đen.

– Tính chất hóa học đặc trưng: tính khử, tính chất của oxit bazo.

Tác dụng với HCl, H2SO4 loãng sinh ra muối crom (II) và nước

CrO + 2HCl → CrCl2 + H2O

b) Crom (II) hidroxit, Cr(OH)2

– Là chất rắn màu vàng và là 1 bazo

– Tính chất hóa học đặc trưng:

+ Tính khử

4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

+ Tính bazo: tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) sinh ra muối mới, nước.

Cr(OH)2 + 2HCl → CrCl2 + 2H2O

c) Muối crom(II)

Muối crom (II) có tính khử mạnh.

2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

Dung dịch muối Crom(II) để ngoài không khí sẽ chuyển từ màu xanh lam xang màu xanh lục.

2. Hợp chất crom (III)

a) Crom (III) oxit Cr2O3

Là oxit lưỡng tính có màu xanh lục, tan được trong dung dịch axit và kiềm đặc:

Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O

b) Hidroxit Cr(OH)3

Là hidroxit lưỡng tính, kết tủa nhầy, màu lục nhạt tan được trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

Cr(OH)3 + NaOH → Na(left[ Cr{{(OH)}_{4}} right]) (hay NaCrO2) natri cromit

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

c) Muối crom (III)

Muối crom(III) có tính oxi hoá và tính khử.

Trong môi trường axit, muối crom(III) có tính oxi hoá và dễ bị những chất khử như Zn khử thành muối crom(II) :

2(overset{+3}{mathop{Cr}},) (dd) + (overset{o}{mathop{Zn}},) → 2(overset{+2}{mathop{Cr}},) (dd) + (overset{+2}{mathop{Zn}},) (dd)

Trong môi trường kiềm, muối crom(III) có tính khử và bị những chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom(VI) :

2(overset{+3}{mathop{Cr}},) (dd) + (overset{o}{mathop{3B{{r}_{2}}}},) + 16OH-→ 2(overset{+6}{mathop{Cr}},{{O}_{4}}^{2-}) (dd) + (overset{-1}{mathop{6Br}},) (dd) + 8H2O

3. Hợp chất Crom (VI)

a) Crom (VI) oxit, CrO3

CrO3 là chất rắn, màu đỏ thẫm, là oxit axit có tính OXH rất mạnh.

Một số chất vô cơ và hữu cơ như S, P, C, NH3, C2H5OH,… bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3, đồng thời CrO3 bị khử thành Cr2O3.

2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

CrO3 là một oxit axit, tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp axit cromic H2CrO4 và axit đicromic H2Cr2O7:

CrO3 + H2O → H2CrO4

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7

Hai axit này không tách ra được ở dạng tự do, chỉ tồn tại trong dung dịch. Nếu tách khỏi dung dịch, chúng sẽ bị phân huỷ trở lại thành CrO3.

b) Muối cromat và dicrommat

– Muối cromat là muối có chứa ion: CrO42- (màu vàng).

– Muối dicromat là muối có chứa ion: Cr2O72- (màu da cam).

Trong môi trường thích hợp, các muối cromat và đicromat chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng:

2(Cr{{O}_{4}}^{2-}) + 2H+ (rightleftarrows ) (C{{r}_{2}}{{O}_{7}}^{2-}) + H2O

(màu vàng) (màu da cam)

Tính OXH mạnh khi tác dụng với chất có tính khử:

K2Cr2O7+ 6FeSO4 +7H2SO4 → Cr2(SO4)3 +3Fe2(SO4)3+ K2SO4 +7H2O

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 3I2 + 7H2O

BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 155 hóa 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:

(Cr overset{(1)}{rightarrow} Cr_2O_3 overset{(2)}{rightarrow} Cr_2(SO_4)_3 overset{(3)}{rightarrow} Cr(OH)_3 overset{(4)}{rightarrow} Cr_2O_3).

Bài giải:

Các phương trình hóa học:

(1) $4Cr + 3O_2 xrightarrow{{{t^0}}} 2Cr_2O_3$

(2) $Cr_2O_3 + 3H_2SO_4 → Cr_2(SO_4)_3 + 3H_2O$

(3) $Cr_2(SO_4)_3 + 6NaOH → 2Cr(OH)_3 + 3Na_2SO_4$

(4) $2Cr(OH)_3 xrightarrow{{{t^0}}} Cr_2O_3 + 3H_2O$

2. Giải bài 2 trang 155 hóa 12

Cấu hình electron của Cr3+ là:

A. [Ar]3d5.

B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Bài giải:

Cấu hình e của Cr (Z = 24): [Ar] 3d54s1

⇒ Cấu hình electron của Cr3+ là: [Ar] 3d3

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài 3 trang 155 hóa 12

Số oxi hóa đặc trưng của Crom là :

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Bài giải:

Số oxi hóa đặc trưng của crom là: $+2, +3, +6$.

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài 4 trang 155 hóa 12

Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

a) đóng vai trò cation.

b) có trong thành phần của anion.

Bài giải:

Công thức của một số muối crom

a) Muối mà crom đóng vai trò cation: CrCl2, Cr2(SO4)3.

b) Muối mà crom có trong thành phần của anion: K2CrO4, K2Cr2O7.

5. Giải bài 5 trang 155 hóa 12

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxi và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn hay chưa ?

Bài giải:

Ta có:

(n_{O_{2}}=frac{48}{32}=1,5) (mol).

Phương trình hóa học:

– Trường hợp 1:

(4N{a_2}C{r_2}{O_7}xrightarrow{{{t^0}}}4N{a_2}Cr{O_4} + 2C{r_2}{O_3} + 3{O_2} uparrow )

$2 → 1 , , , 1,5(mol)$

Theo phương trình $n_{N{a_2}C{r_2}{O_7}} = 2 ,mol$

⇒ $N{a_2}C{r_2}{O_7}$ đã bị phân hủy hết.

– Trường hợp 2:

(2N{a_2}C{r_2}{O_7}xrightarrow{{{t^0}}}2N{a_2}O + 2C{r_2}{O_3} + 3{O_2} uparrow )

$1 → 1 , , , 1,5(mol)$

Theo phương trình $n_{N{a_2}C{r_2}{O_7}} = 1 ,mol$.

Mà ban đầu $n_{N{a_2}C{r_2}{O_7}} = 2 ,mol$

⇒ $N{a_2}C{r_2}{O_7}$ chưa bị phân hủy hết.

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 151 sgk Hóa Học 12

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 158 159 sgk Hóa Học 12

Xem thêm:

 • Để học tốt môn Toán 12
 • Để học tốt môn Vật Lí 12
 • Để học tốt môn Hóa Học 12
 • Để học tốt môn Sinh Học 12
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 12
 • Để học tốt môn Lịch Sử 12
 • Để học tốt môn Địa Lí 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 12 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 12
 • Để học tốt môn GDCD 12

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 155 sgk Hóa Học 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 12 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Rate this post
Xem thêm  Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa 8 - Doctailieu