Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 3 – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về 34 3km bang bao nhieu m chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải

Câu 1.

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng đơn vị đo độ dài đã học theo thứ tự từ đơn vị ki-lô-mét về đơn vị mi-li-mét.

Cách giải :

Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là : km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 2.

Phương pháp giải :

– Đổi 4dam về đơn vị mét.

– Thực hiện phép cộng hai số rồi viết đơn vị mét vào sau kết quả vừa tính được.

Cách giải :

4dam + 14m = 40m + 14m = 54m

Cần điền vào ô trống lần lượt là : S; Đ; S.

Câu 3.

Phương pháp giải :

– Tìm độ dài đoạn đường đã sửa : Lấy độ dài của cả đoạn đường chia cho 3.

– Tìm độ dài đoạn đường còn lại : Lấy độ dài đoạn đường ban đầu trừ đi độ dài đoạn đường đã sửa vừa tìm được.

Cách giải :

Đội công nhân sửa được đoạn đường dài là :

96 : 3 = 32 (km)

Còn lại số ki-lô-mét đường chưa sửa là :

96 – 32 = 64 (km)

Đáp số : 64km.

Đáp án cần chọn là C) 64km.

Câu 4.

Phương pháp giải :

– Đổi các số về cùng một đơn vị rồi thực hiện phép tính nhân.

– Điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Xem thêm  Noel ngày mấy? Lễ Giáng sinh 2022 chính thức ngày bao nhiêu?

Cách giải :

Ta có : 5m 6dm x 4 = 56dm x 4 = 224 (dm).

Cần điền vào các ô trống lần lượt là : a) S; b) Đ; c) S.

Câu 5.

Phương pháp giải :

Xác định đỉnh và cạnh của các góc vuông trong hình đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Cách giải :

Quan sát hình vẽ, cần điền vào các ô trống lần lượt là :

a) Đ b) S c) Đ d) S.

Câu 6.

Phương pháp giải :

Nhẩm bảng đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

2km = 20 hm

5hm = 50 dam

7dam = 70 m

2m 5dm = 25 dm

3dam 6m = 36 m

9cm 6mm = 96 mm

Câu 7.

Phương pháp giải :

– Độ dài đoạn đường thứ hai bằng độ dài đoạn đường thứ nhất nhân với 2.

– Độ dài đoạn đường thứ ba bằng độ dài đoạn đường thứ hai chia cho 4.

Cách giải :

Đoạn đường thứ hai dài số ki-lô-mét là:

(48 times 2 = 96) (km)

Đoạn đường thứ ba dài số ki-lô-mét là:

(96:4 = 24) (km)

Đáp số: 24km.

Câu 8.

Phương pháp giải :

– Đổi các số về cùng một đơn vị.

– Thực hiện phép cộng các số rồi viết thêm đơn vị độ dài vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

a) 4m + 3cm = 400cm + 3cm = 403cm

b) 7m + 7dm = 70dm + 7dm = 77dm

c) 9dam + 9m = 90m + 9m = 99m

d) 12 hm – 8dam = 120dam – 8dam = 112dam

e) 3km – 3dam = 300dam – 3dam = 297dam

Xem thêm  40000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 40000 USD VND

Câu 9.

Phương pháp giải :

– Đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh của góc cần vẽ; một cạnh góc vuông của thước trùng với cạnh đã cho.

– Giữ nguyên vị trí của thước, dùng bút chì vẽ một đoạn thẳng từ đỉnh của góc dọc theo cạnh góc vuông còn lại của thước.

Cách giải :

hinh 14 dkt toan 3 dkt

Câu 10.

Phương pháp giải :

Tìm các góc vuông có trong mỗi hình, đếm số lượng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

hinh 21 dkt toan 3 dkt

Loigiaihay.com

Rate this post