1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km? 1 phút ánh … – NTD Việt Nam

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu m chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chúng thể chúng ta đã nghe qua khái niệm năm ánh sáng; vậy năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng là gì? 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km, m, dặm?

Năm ánh sáng là gì? 1 năm ánh sáng là gì?

Năm ánh sáng là một đơn vị đo chiều dài, được sử dụng để biểu diễn khoảng cách thiên văn. Năm ánh sáng tiếng Anh là light-year hay lightyear.

1 năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một năm Julius. 1 năm Julius được định nghĩa bằng 365,25 ngày hay 31.557.600 giây.

Theo quy định của IAU (Hiệp hội Thiên văn quốc tế), năm ánh sáng được viết tắt là ly. Bạn cũng có thể bắt gặp những ký hiệu viết tắt khác như “l.y.”, “al” (trong tiếng Pháp), hay “Lj” trong tiếng Đức.

1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?

Theo định nghĩa của IAU, năm ánh sáng được tính bằng cách lấy thời gian một năm Julius (365,25 ngày hay 31.557.600 giây) nhân với tốc độ của ánh sáng (299.792.458 m/s). Như vậy:

1 năm ánh sáng = 31.557.600 giây x 299.792.458 m/s = 9.460.730.472.580.800 mét

Đổi sang các đơn vị khác sẽ là:

 • 1 năm ánh sáng ≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét
 • 1 năm ánh sáng ≈ 5,878625 nghìn tỷ dặm
 • 1 năm ánh sáng ≈ 63241,077 đơn vị thiên văn AU
 • 1 năm ánh sáng ≈ 0,306601 parsec

Vậy một năm ánh sáng bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km. Và một năm ánh sáng bằng khoảng 5,9 nghìn tỷ dặm (mile).

Ngoài khái niệm năm ánh sáng ra, chúng ta còn khá nhiều đơn vị đo và khái niệm khác, ví dụ như: tháng ánh sáng, phút ánh sáng hay đơn vị Thiên văn (au). (Ảnh: miền công cộng) Ngoài khái niệm năm ánh sáng ra, chúng ta còn khá nhiều đơn vị đo và khái niệm khác, ví dụ như: tháng ánh sáng, phút ánh sáng hay đơn vị Thiên văn (au). (Ảnh: miền công cộng)

600 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?

Do một năm ánh sáng bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km, vậy nên 600 năm ánh sáng sẽ tương đương 5,7 triệu tỷ km.

(Đơn vị triệu tỷ theo tiếng Anh là Quadrillion).

Các khái niệm ánh sáng khác

Tháng ánh sáng là gì?

Tương tự như năm ánh sáng, tháng ánh sáng cũng là đơn vị đo chiều dài; và được sử dụng trong Thiên văn học.

1 tháng ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một tháng. Trong trường hợp này, 1 tháng được xem là có 30 ngày; mỗi ngày có 86.400 giây.

1 tháng ánh sáng bằng bao nhiêu km

Như vậy 1 tháng ánh sáng bằng 777.062.051.136.000 m, tương ứng hơn 777 tỷ km.

Tuần ánh sáng là gì?

Tương tự như năm ánh sáng và tháng ánh sáng; tuần ánh sáng cũng là đơn vị đo khoảng cách được dùng trong Thiên văn học.

1 tuần ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một tuần. Trong đó, 1 tuần có 7 ngày, và mỗi ngày có 86.400 giây.

1 tuần ánh sáng bằng bao nhiêu km

Như vậy 1 tuần ánh sáng bằng 181.314.478.598.400 m, tương ứng hơn 180 tỷ km.

1 ngày ánh sáng bằng bao nhiêu km

Áp dụng tương tự, chúng ta có ngày ánh sáng.

1 ngày ánh sáng có chiều dài bằng 25.902.068.371.200 m, tương ứng gần 26 tỷ km.

Giờ ánh sáng là gì?

Áp dụng tương tự, chúng ta cũng có giờ ánh sáng.

1 giờ ánh sáng bằng bao nhiêu km

1 giờ ánh sáng có chiều dài bằng 1.079.252.848.800 m, tương ứng hơn 1 tỷ km.

Phút ánh sáng là gì?

Phút ánh sáng tiếng Anh là light minute; là đơn vị dùng đo khoảng cách dùng trong Thiên văn học tương tự như giờ ánh sáng hay năm ánh sáng.

1 phút ánh sáng bằng bao nhiêu km

Chúng ta có 1 phút ánh sáng có chiều dài bằng 17.987.547.480 m. Và 1 km = 1000 m.

Như vậy chuyển sang km sẽ là: 17.987.547,48 km, , tương ứng gần 18 triệu km.

1 giây ánh sáng bằng bao nhiêu km

1 giây ánh sáng có chiều dài bằng 299.792.458 m, tương ứng gần 300.000 km.

Đơn vị ánh sáng Đơn vị mét 1 năm ánh sáng 9.460.730.472.580.800 m 1 tháng ánh sáng 777.062.051.136.000 m 1 tuần ánh sáng 181.314.478.598.400 m 1 ngày ánh sáng 25.902.068.371.200 m 1 giờ ánh sáng 1.079.252.848.800 m 1 phút ánh sáng 17.987.547.480 m 1 giây ánh sáng 299.792.458 m

Hỏi vào đáp thông tin liên quan

39 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

Ta có một năm ánh sáng bằng khoảng 9,461 nghìn tỷ km. Lấy 39 nhân với 9,461 nghìn tỷ km là bằng khoảng 367 nghìn tỷ km.

Vậy 39 năm ánh sáng bằng 367 nghìn tỷ km.

1000 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

Ta có một năm ánh sáng bằng khoảng 9,461 nghìn tỷ km. Lấy 1000 nhân với 9,461 nghìn tỷ km là bằng 9461 nghìn tỷ km.

Vậy 1000 năm ánh sáng bằng 9461 nghìn tỷ km.

1 triệu năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

Chúng ta có một năm ánh sáng ≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét. Như vậy một triệu năm ánh sáng sẽ là khoảng 9,461 x 106 nghìn tỷ kilômét.

1 tỷ năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

Chúng ta có một năm ánh sáng ≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét. Như vậy một triệu năm ánh sáng sẽ là khoảng 9,461 x 109 nghìn tỷ kilômét.

10 tỷ năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

1 tỷ năm ánh sáng là khoảng 9,461 x 109 nghìn tỷ kilômét. Vậy 10 tỷ năm ánh sáng là khoảng 9,461 x 1010 nghìn tỷ kilômét.

Mặt Trăng cách Trái Đất bao nhiêu năm ánh sáng

Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 300.000 km / giây; khoảng cách trung bình từ Mặt trăng đến Trái đất là khoảng 384.000 km.

Do đó, mất khoảng 1,28 giây để ánh sáng truyền từ Mặt trăng trở lại Trái đất. Nói cách khác, Mặt trăng cách Trái đất là 1,28 giây ánh sáng.

Mặt Trăng cách Trái Đất khoảng 1,28 giây ánh sáng. (Ảnh: Pixabay)

Xem thêm:

 • 1 yard bằng bao nhiêu mét
 • Đổi inch sang mm
 • 1 dặm bằng bao nhiêu km
 • 1 tấc bằng bao nhiêu cm
 • 1 pound bằng bao nhiêu kg
 • 1 tấn bằng bao nhiêu tạ
 • 1 ha bằng bao nhiêu m2
 • 1 mẫu bằng bao nhiêu sào
 • 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm
 • 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm
 • 1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm
 • 1 vạn là bao nhiêu
 • 1 năm có bao nhiêu tuần
 • Một Inch là bao nhiêu cm
 • Feet nghĩa là gì? 1 feet bằng bao nhiêu mm, cm, m, km

Nguồn tham khảo

 1. Năm ánh sáng – Wikipedia tiếng Việt
 2. Light-year – Wikipedia tiếng Anh
Rate this post
Xem thêm  3cm bằng bao nhiêu m? Định nghĩa về cm hay m như thế nào?