Giải Toán lớp 4 | Giải bài tập SGK Toán lớp 4 hay nhất – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Lời giải toán giáo khoa lớp 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Dưới đây là tuyển tập Top 105 Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 học kì 1, học kì 2 với các đề kiểm tra cuối tuần cơ bản, nâng cao có đáp án và thang điểm chi tiết cực hay. Bạn vào tên bài để xem các phiếu bài tập ôn cuối tuần Toán 4 và phần đáp án tương ứng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Chỉ 150k mua trọn bộ 110 Đề thi Toán lớp 4 (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

54 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 có đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 có đáp án (Đề 3)

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 có đáp án (Đề 3)

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 có đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3)

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3)

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 có đáp án (Đề 3)

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3)

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 có đáp án (Đề 3)

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 có đáp án (Đề 3)

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 có đáp án (Đề 3)

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3)

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 có đáp án (Đề 3)

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 có đáp án (Đề 3)

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3)

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 có đáp án (Đề 3)

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 có đáp án (Đề 3)

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3)

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 có đáp án (Đề 3)

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2)
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 80195 đọc là

A. Tám nghìn một trăm chín lăm

B. Tám nghìn chín trăm mười lăm

C. Tám nghìn không trăm chín lăm

D. Tám mươi nghìn một trăm chín lăm

Câu 2. Giá trị của biểu thức 876 – m với m = 431 là

A. 445

B. 435

C. 425

D. 415

Câu 3. Tính chu vi của hình vuông cạnh a với a = 9 cm

A. 18 cm

B. 81 cm

C. 36 cm

D. 63 cm

Câu 4. Kết quả của phép tính: 18148 : 4 là

A. 4537

B. 4573

C. 473

D. 573

Câu 5. Dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 82697, 62978, 92678, 79862

B. 92678, 62978, 79862, 82697

C. 92678, 82697, 79682, 62978

D. 62978, 79862, 82697, 92678

Câu 6. Tìm x biết x + 125 = 6872

A. 6747

B. 6997

C. 6477

D. 6979

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. (8750 – 1500) x 5

b. 6542 + 517 x m với m = 6

Câu 2. Một công nhân mỗi ngày làm được 5 sản phẩm. Hỏi sau 16 ngày, người công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết mỗi ngày người công nhân đó làm được số sản phẩm như nhau.

Câu 3. Tính chu vi hình (H) sau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 402516 đọc là

A. Bốn hai nghìn năm trăm mười sáu

B. Bốn trăm linh hai nghìn năm trăm mười sáu.

C. Bốn mươi nghìn năm trăm mười sáu

D. Bốn trăm linh năm nghìn hai trăm mười sáu

Câu 2. Chữ số 5 trong số 762543 thuộc hàng nào?

A. Chục

B. Trăm

C. Nghìn

D. Chục nghìn

Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số 581234, 583123, 531825, 521382

A. 581234

B. 583123

C. 531825

D. 521382

Câu 4. Số bảy triệu có bao nhiêu chữ số 0

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5. Số bé nhất có 3 chữ số là số nào?

A. 999

B. 333

C. 111

D. 100

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 9999 > 10000

B. 653211 < 653211

C.726585 > 557652

D. 43256 > 432510

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết các số sau

a. Tám nghìn sáu trăm

b. Một triệu một trăm linh ba

c. Ba trăm linh bảy nghìn không trăm hai mươi

Câu 2. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

131235, 131325, 132605, 138501

Câu 3.

a. Viết số lớn nhất có 5 chữ số

b. Viết số bé nhất có 7 chữ số giống nhau

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 20 Đề thi Toán 4 Giữa kì 1 năm 2020 – 2021 có đáp án
 • Top 20 Đề thi Toán 4 Cuối kì 1 có đáp án
 • Top 20 Đề thi Toán 4 Giữa kì 2 năm 2020 – 2021 có đáp án
 • Top 20 Đề thi Toán 4 Học kì 2 năm 2020 – 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  TOP 14 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 - Download.vn