Giải Vở bài tập Hóa 9 Bài 3 trang 14 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Giải hóa 9 bài 3 trang 14 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài 1. (Trang 14 VBT Hóa học 9 ) Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Lời giải:

Phương trình hóa học điều chế MgSO4 từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và H2SO4 loãng:

Bài 2. (Trang 14 VBT Hóa học 9 ) Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Lời giải:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Phương trình hóa học: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Tạo dung dịch có màu xanh lam, chất đó là dung dịch muối đồng (II).

Phương trình hóa học: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Tạo dung dịch có màu vàng nâu, chất đó là dung dịch muối sắt (III)

Phương trình hóa học:

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Tạo dung dịch không có màu, chất đó là dung dịch muối nhôm.

Phương trình hóa học: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. (Trang 14 VBT Hóa học 9 ) Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a) Magie oxit và axit nitric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

Lời giải:

Bài 4. (Trang 14 VBT Hóa học 9 ) Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

Lời giải:

a) Phương pháp hóa học:

– Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl lấy dư cho đến khi khí ngừng thoát ra

– Lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, làm khô và cân. Chất rắn đó là Cu.

– Tính toán

b) Phương pháp vật lí:

– Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra (Vì sắt bị nam châm hút còn đồng không bị nam châm hút), rồi đem cân.

– Tính toán

Xem thêm các bài Giải bài tập Vở bài tập Hóa học 9 hay khác:

Học theo Sách giáo khoa

  • Giải Vở bài tập Hóa 9 Bài 3 trang 13, 14 Xem lời giải

Bài tập bổ sung

  • Giải Vở bài tập Hóa 9 Bài 3 trang 14 Xem lời giải

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo - Dethikiemtra.com