Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 – 2023 Sách Kết nối tri thức Đề

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đề thi toán cuối kì 1 lớp 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Viết số thập phân 0,52 dưới dạng phân số tối giản:

A. frac{{52}}{{100}}

B. frac{{26}}{{50}}

C. frac{{13}}{{25}}

D.

Câu 2: Trong các số sau, số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 10

B.

C.

D.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Số là một số vô tỉ

B. Số -2 là một số nguyên âm

C. Số 19 là một số tự nhiên

D. là một số vô tỉ

Câu 4: Cho hình vẽ, biết a // b, . Số đo góc bằng bao nhiêu độ?

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Tìm x biết

A. hoặc

B. hoặc

C. hoặc

D. hoặc

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

A. >

B. =

C. <

D. ≤

Câu 7: Cho bốn đường thẳng phân biệt đồng quy tại một điểm. Có tất cả bao nhiêu góc khác góc bẹt?

A. 16

B. 20

C. 24

D. 28

Câu 8: Cho ba đường thẳng phân biệt d1, d2, d3, biết d1 // d2; d1 // d3 ta suy ra:

A. d2 // d3

B. d2 ⊥ d3

C. d2 cắt d3

D. d2 trùng d3

Câu 9: Cho biểu đồ hình quạt tròn:

Biết rằng khối lượng cá nuôi năm 2010 thu được là 12,7 triệu tấn. Tính tổng sản lượng thủy sản thu được của nước ta năm 2010?

A. 9,7 triệu tấn

B. 20,5 triệu tấn

C. 11,5 triệu tấn

D. 16,5 triệu tấn

Câu 10: Cho hình vẽ bên và có: AB = AC, BD = EC, . Xét các khẳng định sau:

(I)

(II)

Chọn câu trả lời đúng?

A. Chỉ có (I) đúng

B. Chỉ có (II) đúng

C. Cả hai (I) và (II) đều đúng

D. Cả (I) và (II) đều sai

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a)

b)

c)

d)

Câu 2: Tìm x biết:

a)

b)

c)

Câu 3: Cho tam giác ABC. Từ B kẻ BD ⊥ AC, CE ⊥ AB. Gọi H là giao điểm của BD và CE. Biết rằng HD = HE.

a) Chứng minh rằng ∆ABD = ∆ ACE.

b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.

c) Gọi I là giao điểm của AH và BC. Chứng minh AI ⊥ BC

Câu 4: Cho hai biểu thức

So sánh A và B.

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: A

Câu 9: D

Câu 10: C

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a)

b)

c)

d)

Câu 2: Tìm x biết:

a)

b)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Kết nối tri thức Đề 1 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Kết nối tri thức Đề 2 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 1 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 2 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 3 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 4 – Có đáp án
  • Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 5 – Có đáp án

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Rate this post
Xem thêm  Tổng Hợp Công Thức Lượng Giác Và Rút Gọn Biểu Thức |