Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đề thi tin học lớp 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Tin học lớp 4, phần dưới đây là Top 5 Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học lớp 4.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm/câu)

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo Word, em sử dụng phím Shift để:

A. Gõ chữ in hoa

B. Gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu

C. Xóa kí tự

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Bộ phận nào sau đây giúp em đưa “thông tin vào” để máy tính xử lí theo chỉ dẫn của chương trình?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Máy in

D. Bàn phím và chuột

Câu 3: Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính là:

A. Máy in, loa, chuột

B. Thân máy, màn hình, bàn phím, chuột

C. Màn hình, máy in, chuột

D. Thân máy, chuột, loa, máy in

Câu 4: Để vẽ hình chữ nhật, em sử dụng công cụ nào sau đây:

A. Công cụ B. Công cụ

C. Công cụ D. Công cụ

Câu 5: Trong các thiết bị lưu trữ sau đây, thiết bị lưu trữ nào là quan trọng nhất?

A. Thẻ nhớ B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD D. USB

Câu 6: Để thoát khỏi phần mềm Mario, tại màn hình chính, em sẽ:

A. Nhấn phím ESC trên bàn phím

B. Nhấn phím Shift trên bàn phím

C. Nháy chuột vào File → chọn Quit

D. Nhấn phím Enter trên bàn phím

Câu 7: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Shift B. Phím Alt

C. Phím Ctrl D. Phím Caps Lock

Câu 8: Máy tính điện tử đầu tiên có tên là gì?

A. ENIAC B. IBM

C. HP D. SAMSUNG

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn

Câu 2 (3 điểm):

Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây, tô màu theo ý thích.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D D B C B C C A

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Làm được ý 1 đạt 0,5 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 1,0 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 1,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 2,0 điểm

5. Tô màu đạt 3,0 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?

A. 1 bộ phận B. 2 bộ phận

C. 3 bộ phận D. 4 bộ phận

Câu 2. Trong phần mềm Paint, để vẽ đoạn thẳng, em chọn công cụ:

A. B.

C. D.

Câu 3. Mô hình ba bước của quá trình xử lí thông tin là:

A. Xuất → nhập → xử lí

B. Nhập → xử lí → xuất

C. Xuất → xử lí → nhập

D. Nhập → xuất → xử lí

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím

B. Enter và gõ phím

C. Alt và gõ phím

D. Shift và gõ phím

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

A. B.

C. D.

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để sao chép một quả táo thành hai quả táo như hình dưới đây, em cần thực hiện theo thao tác nào?

B. Nhấn giữ phím Ctrl → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới → sử dụng công cụ để chọn quả táo.

C. Kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới → sử dụng công cụ để chọn quả táo → nhấn giữ phím Shift.

A. Nhấn giữ phím Shift → sử dụng công cụ để chọn quả táo → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.

D. Sử dụng công cụ để chọn quả táo → nhấn giữ phím Ctrl → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để thực hiện phép cộng, trừ các số có nhiều chữ số, em cần thực hiện theo thao tác nào dưới đây?

A. Thực hiện phép tính → nháy nút → nháy nút → nháy biểu tượng

B. Nháy biểu tượng → thực hiện phép tính → nháy nút → nháy nút

C. Nháy nút → nháy biểu tượng → thực hiện phép tính → nháy nút

D. Nháy nút → nháy nút → nháy biểu tượng → thực hiện phép tính

Câu 8. Trong phần mềm Paint, để vẽ ngôi nhà như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con đi học Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì Chỉ mang một chiếc bút chì Và mang một mẩu bánh mì con con.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D C B D A D B C

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5điểm/câu

Câu 1. Muốn vẽ hình vuông, em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?

A. Shift B. Ctrl

C. Caps Lock D. Enter

Câu 2. Em hãy chỉ ra các công cụ dùng để vẽ tự do?

Câu 3. Chương trình máy tính được lưu ở đâu?

A. Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa CD.

B. Chỉ trên đĩa cứng hoặc thiết bị nhớ flash.

C. Chỉ trên đĩa cứng.

D. Có thể lưu trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ flash.

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím

B. Enter và gõ phím

C. Alt và gõ phím

D. Shift và gõ phím

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

A. B.

C. D.

Câu 6. Khi gõ phím, hàng phím luôn lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay là:

A. Hàng phím trên.

C. Hàng phím cơ sở.

B. Hàng phím số.

D. Hàng phím dưới

Câu 7. Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì?

A. Nhóm thiết bị ra

B. Nhóm thiết bị vào.

C. Nhóm thiết bị truyền thông

D. Nhóm thiết bị vào/ra

Câu 8. Trong phần mềm Paint, để vẽ ngôi nhà như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con đi học Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì Chỉ mang một chiếc bút chì Và mang một mẩu bánh mì con con.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C D D A D B C

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng được 0,5điểm/câu

Câu 1. Trong phần mềm Paint để vẽ hình chiếc thuyền buồm theo mẫu sau, em sử dụng các công cụ nào?

Câu 2. Bộ phận nào của máy tính có chức năng đưa thông tin ra?

A. Bàn phím B. Chuột

C. Thân máy D. Màn hình

Câu 3. Trong phần mềm Paint, để sao chép một con thỏ thành hai con thỏ như hình dưới đây, em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột?

A. Shift B. Enter

C. Caps Lock D. Ctrl

Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Phím Shift:

A. Dùng để viết các kí tự trên.

B. Dùng để viết kí tự hoa.

C. Do ngón út phụ trách.

D. Tất cả ý trên đều đúng.

Câu 5. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu $ em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím

B. Enter và gõ phím

C. Caps Lock và gõ phím

D. Shift và gõ phím

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để vẽ tự do bằng cọ vẽ, em chọn công cụ:

A. B.

C. D.

Câu 7. Để thoát khỏi phần mềm Mario em thực hiện:

A. File → Quit B. Student → Quit

C. Lessons → Quit D. Nhấn Enter

Câu 8.

A. B.

C. D.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

CÂY GẠO

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh sau, tô màu theo ý thích.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C B D A D A B

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Làm được ý 1 đạt 1 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 2 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 2,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 3,0 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trong phần mềm Paint, để vẽ bằng bút chì, em sử dụng công cụ nào?

A. Công cụ

B. Công cụ

C. Công cụ

D. Công cụ

Câu 2. Để gõ phím Shift, em dùng ngón tay nào?

A. Ngón cái B. Ngón trỏ

C. Ngón giữa D. Ngón út

Câu 3. Để vẽ hình tròn, em chọn công cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn giữ phím:

A. Phím Ctrl B. Phím Shift

C. Phím Alt D. Phím Enter

Câu 4. Bộ phận nào sau đây cho em biết “thông tin ra” sau khi được máy tính xử lí?

A. Thân máy B. Chuột

C. Màn hình D. Bàn phím

Câu 5. Trong phần mềm Paint, để vẽ đường cong, em chọn công cụ:

A. B.

C. D.

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu % em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím

B. Enter và gõ phím

C. Caps Lock và gõ phím

D. Shift và gõ phím

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột lên nút lệnh:

A. B.

C. D.

Câu 8. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn

B. Gõ chính xác hơn

C. Tiết kiệm được thời gian và công sức

D. Tất cả các lợi ích trên.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ theo mẫu sau:

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C D B C A D A D

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tin học lớp 4 có đáp án hay khác:

  • Đề thi Tin học lớp 4 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (5 đề)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  Bài tập cân bằng phương trình hóa học - Download.vn