Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức Đề số 3

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi cuối kì lớp 6 đạt kết quả cao.

A. Đề thi toán học kì 1 lớp 6 Kết nối tri thức – Đề số 3

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính: {7^5}.18 - {11.7^5}

A. {7^7}

B. {7^5}

C. {7^6}

D.

Câu 2: Sắp xếp các số nguyên: 2; -10; 6; 1; -5; 0 theo thứ tự giảm dần:

A. -10; -5; 0; 1; 2; 6

B. 6; 2; 1; 0; -10; -5

C. -10; 6; -5; 2; 1; 0

D. 6; 2; 1; 0; -5; -10

Câu 3: Cho a, b là hai số nguyên âm. Khẳng định nào sau đây sai?

A. -b > 0

B. a . b > 0

C. a . (- b) < 0

D. a + b > 0

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên mà -6 < x < 7 là:

A. 6

B. 0

C. 12

D. 1

Câu 5: Kết quả của phép tính: (-5) . (-16) là:

A. -80

B. 80

C. -21

D. 21

Câu 6: Số tự nhiên a thỏa mãn để số chia hết cho cả 2, 3 và 5.

A. a = 2

B. a = 3

C. a = 4

D. a = 5

Câu 7: Số tự nhiên là bội chung của 6 và 9 và nhỏ hơn 50 là:

A. 15

B. 12

C. 36

D. 6

Câu 8: Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm, chiều cao tương ứng bằng 8cm. Diện tích hình bình hành đó gấp mấy lần diện tích hình vuông cạnh 4cm?

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 2 lần

Câu 9: Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình tam giác đều

D. Hình bình hành

Câu 10: Cho hình lục giác đều như hình vẽ:

Có bao nhiêu hình chữ nhật có đỉnh là 4 đỉnh của lục giác đều ABCDEF?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a.

b.

c.

Câu 2: Tìm x biết:

a.

b.

c.

Câu 3: Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa đủ chỗ. Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 500 đến 800 học sinh.

1) Tính số học sinh đi tham quan

2) Nếu xếp học sinh lên xe 45 chỗ thì cần bao nhiêu xe?

Câu 4:

1) Sử dụng dụng cụ thước kẻ, eke vẽ hình chữ nhật chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. Nếu cách vẽ.

2) Tính diện tích hình sau:

Câu 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n hai số 2n + 3 và 4n + 8 là hai số nguyên tố cùng nhau.

B. Đáp án đề thi toán học kì 1 lớp 6 Kết nối tri thức – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.C

2. D

3. D

4. A

5.B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. C

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

b.

c. (-8) . 25 . (-2) . 4 . (-5) . 125

Câu 2:

a) 5(x + 2) = 25

x + 2 = 25 : 5

x + 2 = 5

x = 3

Vậy x = 3

b) 3(2 – x) + 5(x – 6) = -98

Vậy x = -37

c)

Vậy x = 5

Câu 3:

Gọi x là số học sinh đi tham quan

Khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa đủ chỗ

Do

=> x = 630

Vậy số học sinh đi tham quan là 630 học sinh.

Câu 4:

1) Ta có thể vẽ như sau:

– Vẽ đoạn thăng DC = 4cm.

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 2cm.

– Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.

2) Vẽ lại hình vẽ như sau:

Hình ban đầu được chia thành 3 phần: Hình chữ nhật BCJI, hình chữ nhật FJDE, Hình thang IGHA

Ta có:

Độ dài cạnh CJ là: 17 – 9 = 8(cm)

Độ dài cạnh IG là: 25 – 11 – 3 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật BCJI là: 25 . 9 =225 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật FJDE là: 3 . 8 = 24 (cm2)

Diện tích hình thang ICHA là: (5 + 11). 8 : 2 = 64 (cm2)

Diện tích hình vẽ là: 225 + 24 + 64 = 313 (cm2)

Vậy diện tích hình vẽ là 313cm2

Câu 5:

Gọi d là ước chung lớn nhất của 2n + 3 và 4n + 8

=> 2n + 3 chia hết cho d và 4n + 8 cũng chia hết cho d

Ta lại có: 2n + 3 là số lẻ mà 2n + 3 chia hết cho d

=> d = 2 vô lí

=> d = 1

Vậy với mọi số tự nhiên n hai số 2n + 3 và 4n + 8 nguyên tố cùng nhau

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Đề thi liên quan:

  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức Đề số 2
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức Đề số 4

Đề thi Sách Chân trời sáng tạo:

  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo Đề số 2
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo Đề số 3
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo Đề số 4
  • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo Đề số 5

Ngoài Đề thi Toán học kì 1 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Rate this post
Xem thêm  Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 (các năm có đáp án)