Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (50 đề)

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về De kiem tra giua ki 1 toan 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Để học tốt Toán 9, phần dưới là Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (50 đề), cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 9.

Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (50 đề)

Để mua trọn bộ Đề thi Toán 9 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Xem miễn phí

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Giải phương trình:

Bài 3 (2,0 điểm. Cho biểu thức:

(với x > 0; x ≠ 1)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm x để

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b. Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC.

c. Chứng minh rằng:

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 – 3(x + y) + 1993. Tính giá trị biểu thức P với:

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

1. Thực hiện phép tính

2. Tìm điều kiện của x để biểu thức có nghĩa

Bài 2.

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

2. Giải phương trình

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 (thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 24

Bài 3.

a. Rút gọn biểu thức

Bài 4.

a.

Ta có ΔABC vuông tại A, đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC = 2.8 = 16 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ AB = 4cm (Vì AB > 0)

Mà BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

Có HB + HC = BC ⇒ HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

Mà AH2 = BH.CH = 2.6 = 12 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ (Vì AH > 0)

b.

Ta có ΔABK vuông tại A có đường cao AD

⇒ AB2 = BD.BK (1)

Mà AB2 = BH.BC (chứng minh câu a) (2)

Từ (1) và (2) suy ra BD.BK = BH.BC

c.

Bài 5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức

b) Tìm giá trị của x để A =

Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:

Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 12cm, AC = 16cm, BC = 20cm. Kẻ đường cao AM. Kẻ ME vuông góc với AB.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

b) Tính độ dài AM, BM.

c) Chứng minh AE.AB = AC2 – MC2

d) Chứng minh AE.AB = MB.MC = EM.AC

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Bài 2.(2 điểm) Cho biểu thức:

1. Rút gọn C;

2. Tìm x để .

Bài 3.(2 điểm) Giải phương trình

Bài 4.(3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm và HC = 6cm.

1. Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

2. Gọi M là trung điểm của AC. Tính số do góc AMB (làm tròn đến độ).

3. Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM). Chứng minh: ΔBKC đồng dạng với ΔBHM.

Bài 5.(0,5 điểm) Cho biểu thức: P = x3 + y3 – 3(x + y) + 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

Bài 1 (1,5 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:

  

Bài 2 (2 điểm). Giải các phương trình sau:

Bài 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

a) Tính giá trị của A khi a = 16

b) Rút gọn biểu thức

c) So sánh P với 1

Bài 4 (3,5 điểm).

1. (1 điểm)

Một chiếc tivi hình chữ nhật màn hình phẳng 75 inch (đường chéo tivi dài 75 inch) vói góc tạo bởi chiều rộng và đường chéo là 53°08′. Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu? Biết 1 inch = 2,54cm (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

2. (2,5 điểm)

Cho tam giác EMF vuông tại M có đường cao MI. Vẽ IP vuông góc với ME (P thuộc ME), IQ vuông góc với MF (Q thuộc MF).

a) Cho biết ME = 4cm, . Tính độ dài các đoạn EF, EI, MI.

b) Chứng minh: MP.PE + MQ.QF = MI2

Bài 5 (0,5 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 9 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thêm bộ đề thi Toán 9 năm học 2022 – 2023 chọn lọc khác:

  • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

  • Đề thi Toán 9 Học kì 1 có đáp án(5 đề)

  • Bộ Đề thi Toán 9 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

  • Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)

  • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

  • Đề thi Toán 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

  • Bộ đề thi Toán 9 (60 đề)

  • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2022 (7 đề)
  • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2022 (7 đề)
  • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2022 (7 đề)
Rate this post
Xem thêm  Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 8 có đáp án - Hoatieu.vn