Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 học kì 1 (6 đề) – Download.vn

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 hk1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 học kì 1 là tài liệu rất hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8 học kì 1 tổng hợp 6 đề kiểm tra có đáp án kèm theo bảng ma trận. Thông qua tài liệu này các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức để nhanh chóng giải được các câu hỏi môn Sử. Đồng thời cũng là tài liệu hay giúp quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh. Vậy sau đây là 6 đề kiểm tra 1 tiết Sử 8, mời các bạn theo dõi tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8 HK1

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8 HK1 – Đề 1

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa , với sự hình thành của giai câp mới đó là :

A: Tư sản và phong kiến

B. Tư sản và vô sản

C: Tư sản và tiểu tư sản

D. Tư sản và nông dân

Câu 2:Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong kiến xuât hiện mâu thuẫn

A.Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản

B.Chế độ phong kiên với nông dân

C.Tư sản với nông dân

D.Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân

Câu 3 : Vùng đất Nê- Đéc -Lan nay thuộc hai nước

A. Hà Lan và Pháp

B. Hà Lan và Bỉ

C. Hà Lan và Nga

D. Hà Lan và Đức

Câu 4 : Cách mạng Hà Lan nổ ra vào thời gian nào ?

A.6/1566

B.7/1566

C.8/1566

D.9/1566

Câu 5: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nôi tiếng nhất ở Anh là

A.Thủ công ngiêp

B.Nông nghiệp

C. len dạ

D. Thủy tinh

Câu 6 : Trước cách mạng Pháp là nước có thể chế chính trị

A.Quân chủ chuyên chế

B.Phong kiến

C. Tư bản

D.Chiếm nô

Câu 7 : Xã hội pháp trước cách mạng có những đẳng cấp

A.Tăng lữ, quý tộc, nôn dân

B.Tăng lữ, Qúy tộc, Đẳng cấp thứ 3

C.Tăng lữ, quý tộc, tư sản

D.Nông dân, tư sản và tầng lớp khác

Câu 8 : Trong xã hội Pháp trước cach mạng đẳng cấp thứ 3 gồm :

A.Tư sản , nông dân, công nhân

B.Tư sản , nông dân, bình dân thành thị

C.Tư sản, quý tộc phong kiến

D.Công nhân, nông dân, thợ thủ công

Câu 9: Trong xã hội Pháp trước cách mạng tầng lớp nghèo nhất là :

A.Đẳng cấp thứ 3

B.Nông dân

C.Thợ thủ công

D.Những ngươi buôn bán nhỏ

Câu 10: Phái lập hiến ở Pháp thuộc tầng lớp nào

A.Tư sản công thương

B.Đại tư sản

C.Qúy tộc mới

D Đại địa chủ

Câu 11:Cách mạng tư sản Pháp đưa giai cấp nào lên nắm quyền ?

A.Công nhân

B. Nông dân

C. Tư sản

D. Thợ thủ công

Câu 12 : Những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc phát minh sử dụng đầu tiên ở Anh trong ngành nào ?

A.Dêt

B.Luyện kim

C. Khai mỏ

D. Rèn sắt

Câu 13: Vào giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mẹnh danh là

A: Nhà xưởng thế giới

B.Công xưởng thế giới

C. Nhà máy lớn

D.Xưởng lớn

Câu 14. Vào thời gian nào các nước châu Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa của PhươngTây

A. Đầu thế kỉ XVII

B.Cuối thế kỉ XVIII

C. Đầu Thế kỉ XIX

D. Cuối thế kỉ XIX

Câu 15 : Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp

A.Tư bản, công nhân

B.Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê

C.Tư bản, công nhân, khoa học kĩ thuật

D.Tư bản và các thiết bị máy móc

Câu 16. Cách mạng cộng nghiệp ở Anh bắt đầu vào :

A.Cuối những năm 50 của thế kỉ XVIII

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. Đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII

D. Đầu những năm 80 của thế kỉ XVIII

Câu 17:Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Anh đứng thứ mấy thế giới ?

A. Thứ 1

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D.Thứ 4

Câu 18. Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A.Hòa ước Mác xây.

B.Hòa ước Brer-li-tốp.

C.Hiệp ước Véc-xai

D.Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 19. Hòa ước Véc-xai kí ở Anh vào thời gian nào?

A. 1781

B. 1782

C.1783

D.1784

Câu 20. Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến năm 1789 là bao nhiêu ?

A. 4 tỉ livrơ.

B. 5 tỉ livrơ.

C. 6 tỉ livrơ.

D. 7 tỉ livrơ.

Câu 21. Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn nhưng lại phát triển nhanh, vì sao?

A. Do tiếp thu những thành tựu kĩ thuật ở Anh

B. Nhờ đẩy mạnh sản xuất, sử dụng hơi nước,

C. Pháp có nền sản xuất tương đối phát triển.

D. A và B đúng.

Câu 22.Ở Pháp cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm nào ?

A. 1829

B.1830

C.1831

D.1832

Câu 23. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?

A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.

B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.

C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII

D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.

Câu 24. Vì sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là những cuộc cách mạng tư sản?

A. Tạo điều kiện cho cách mạng công nghiệp phát triển ở các nước này.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,

C. Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạ

D. Động lực chính của cách mạng là quần chúng nhân dân.

Câu 25.Đầu thế kỉ XX, 5 Ngân hang ở Luân Đôn chiếm bao nhiêu % số vốn của Anh

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

Câu 26.Đầu thế kỉ XX, Thuộc địa của Anh rộng bao nhiêu triệu km?

A. 23 triệu km2

B. 33 triệu km2

C. 43 triệu km2

D.53 triệu km2

Câu 27.Lê Nin gọi đế quốc Anh là :

A. Thực dân

B. Đế Quốc

C. Thực dân đế quốc

D.Chủ nghĩa đế quốc thực dân

Câu 28. Từ sau cách mạng 4/9/1870, nền cộng hòa nào được thiết lập ở Pháp

A.Thứ nhất

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D. Thứ 4

Câu 29.Vào đầu thế kỉ XX, Pháp có hệ thống thuộc địa đứng thứ mấy thế giới

A.Thứ nhất

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D. Thứ 4

Câu 30. “ Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến” là đặc trưng của đế quốc nào đầu thế kỉ XX?

A. Pháp

B. Anh

C. Đức

D.Hà Lan

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Sử – Đề 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ in hoa đầu câu mà em cho là đúng.

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho :

A. Nhân dân lao động Anh

B. Quí tộc cũ

C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới

D. Vua nước Anh

Câu 2. James Watt Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm nào?

A. 1769

B. 1764

C. 1784

D. 1785

Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, nước Anh dẫn đầu thế giới về?

A. Sản xuất lương thực

B. Sản xuất công nghiệp nặng

C. Sản xuất công nghiệp nhẹ

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại

Câu 4. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản

B. Vô sản

C. Tiểu tư sản

D. Tăng lữ

Câu 5. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

B. Mít tinh, biểu tình

C. Khởi nghĩa vũ trang.

C. Bãi công

Câu 6. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì?

A. Đây là bộ máy nhà nước tiến bộ đầu tiên trên thế giới do nhân dân lao động Pari bầu ra.

B. Hội đồng công xã Pari vừa là cơ lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

C. Công xã Pari ban hành nhiều chính sách xã hội tiến bộ.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cách mạng tư sản vì:

A. Cho ra đời một quốc gia mới/Hợp chủng quốc Hoa Kì.

B. Mĩ là nước cộng hòa liên bang theo chế độ tổng thống.

C. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, mở đường cho kinh tế tư bản Mĩ phát triển.

D. Có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Câu 8. Trong cách mạng công nghiệp máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong ngành:

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp khai khoáng.

C. Công nghiệp dệt.

D. Giao thông vận tải.

Câu 9. Cách mạng Tân Hợi (1911).

A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là cuộc khởi nghĩa nông dân

B. Là cuộc cách mạng vô sản

D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức

Câu 10. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê. nin thành lập là Đảng của :

A. Phong kiến

B. Tư sản

C. Nông dân

D. Vô sản

Câu 11. Ý nào sau đây không thuộc chính sách cai cai trị của chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ ?

A. Xây dựng bộ máy chính quyền cai trị Ấn Độ một cách trực tiếp

B. Thực hiện chính sách vơ vét ,bóc lột Ấn Độ một cách thậm tệ

C. Thực hiện chính sách chia để trị

D. Khuyến khích phát triển nền văn hoá dân tộc hòng xoa dịu tinh thần phản kháng của nhân dân Ấn Độ.

Câu 12. Hãy nối nước đế quốc ở cột trái với đặc điểm chủ yếu của nước đó ở cột phải

Cột tráiĐáp ánCột phải

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Mĩ

1. Đế quốc cho vay lãi

2. Đế quốc thực dân

3. Đế quốc công nghiệp

4. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 đ)

Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Nga 1905. 1907 ?

Câu 2: (4 đ)

Trình bày diễn biến, kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911?

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Sử – Đề 3

A. Phần trắc nghiệm: (3 đ)

Chọn phần trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng phần kiến thức mà em vừa xác định.

Câu 1.Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” tranh chấp của Anh và Pháp?

A. Việt Nam.

B. Cao miên.

C. Ai Lao.

D. Xiêm.

Câu 2. Tính chất của Cách mạng Nga 1905-1907 là:

A. là cuộc cách mạng tư sản.

B. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. là cuộc cách mạng vô sản.

Câu 3. Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là

A. 20 triệu km, dân số 300 triệu người,bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số thế giới

B. 25 triệu km, dân số 300 triệu người,bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới

C. 28 triệu km, dân số 300 triệu người,bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới

D.33 triệu km dân số 400 triệu người,bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới

Câu 4. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu sự ra đời của Quốc tế thứ hai?

A. Kỷ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp phá ngục Bastille

B. Công nhân Anh và đại biểu của công nhân nhiều nước tham gia mít tinh ở Luân Đôn

C. Gần 40 vạn công nhân biểu tình ở Si-ca-gô.

D. Nga Hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

Câu 5. Quá trình tập chung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh mẽ trong các ngành

A. luyện kim,than đá,điện,hóa chất.

B. công nghiệp nhẹ.

C. khai mỏ,luyện kim,giao thông vận tải.

D. tài chính, ngân hàng.

Câu 6. Học thuyết nào sau đây được coi là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người?

A. Học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học.

B. Kinh tế-chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Cả A, B, C là sai.

B. Phần tự luận: (7 đ)

Câu 1: Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á? (2 đ)

Câu 2: Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các ông “vua công nghiệp”? (2 đ)

Câu 3: Tại sao nói thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? (3 đ)

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn Sử – Đề 4

I. TRẮC NGHIỆM

1. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất( 1,5đ)

Câu 1. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là:

A. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

B. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

C. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

D. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

Câu 2: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và sự hình thành 2 giai cấp mới đó là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhân

Câu 3: Kết quả của Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Nước Mĩ ra đời

B. Phụ nữ không có quyền bầu cử

B. Nô lệ da đen không có quyền chính trị

D. Mĩ là nước cộng hòa liên bang

Câu 4: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản

B. Vô sản

C. Tiểu tư sản

D. Tăng lữ

Câu 5: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Pháp đứng thứ mấy?

A. Thứ nhất.

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D. Thứ 4

Câu 6. Cuộc Duy Tân Minh Trị có tác dụng như thế nào đối với nền kinh tế, xã hội Nhật?

A. Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,

C. Chế độ nông nô bị xóa bỏ.

D. A + B đúng.

2. Điền từ vào các chỗ trống sau: ( 1đ)

a/ Cách mạng tư sản pháp đã lật đổ chế độ ……………………. đưa giai cấp ……. ……………….. lên cầm quyền, mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

b/ Công xã Pari là cuộc cách mạng……………………… đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền của giai cấp ………………….

3. Nối nội dung ở cột( A) với nội dung ở cột ( B) sao cho đúng: ( 1đ)

Cột (A)NốiCột (B)a/ 1775a- >………1. Thông qua Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnb/ 2/ 1848b->………..2. Cách mạng Hà Lanc/ 1868c- >……….3. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốcd/ 1911d- >…………4. Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản5. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (1 điểm): Vì sao nói Cuộc khởi nghhĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản?

Câu 2 (2 điểm): Trình bày quá trình xâm lược và chính sách cai trị của Anh ở Ấn Độ.

Câu 3 (3,5 điểm): Kể tên các nước Đông Nam Á? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Sử 8

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Sử 8 – Đề 1

123456789101112131415BDBCCABBABCABDC161718192021222324252627282930BCCCBDBABABDCBC

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Sử 8 – Đề 2

A. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBAADCâu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12CCADDA2, B1,C4,D3

B. Tự luận (7 điểm)

CÂU ĐÁP ÁNĐIỂM

Câu 1 :

– Cách mạng Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng nó làm lung lay chính phủ Nga Hoàng và bọn tư sản.

– Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917.

– Cách mạng Nga 1905-1907 cổ vũ mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.

1

1

1

Câu 2 :

*Diễn biến :

– Ngày 10-10-1911,khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương

Phong trào lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền trung của Trung Quốc -> Chính phủ Mãn Thanh bị sụp đổ

– 29/12/1911 Chính phủ lâm thời thành lập và tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc.- Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống..

– Tôn Trung Sơn mắc sai lầm thương lượng với Viên Thế Khải (quan đại thần nhà Thanh) đồng ý nhường cho ông ta lên làm Tổng thống (2/1912). Cách mạng coi như chấm dứt.

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại

* Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ,không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc,không tích cực chống phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

* ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh ,thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc

Có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong đó có Việt Nam.

(1.5 điểm)

(0.5 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Sử 8 – Đề 3

I. Trắc nghiệm: HS chọn đúng 1 đáp án được 0,5 điểm.

Câu123456Đáp ánDCDAAA

II. Tự luận:

CâuNội dungĐiểm

Câu 1 (2 đ)

– Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.

– Từ nửa sau thế kỷ XIX, phương Tây xâm lược:

+ Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện

+ Pháp chiếm Việt Nam, lào, Căm-pu-chia.

+ Tây ban Nha, rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a.

– Xiêm là nước độc lập.

1,0

1,0

Câu 2 (2đ)

– Từ 1870, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên hàng thứ nhất, sản lượng công nghiệp gấp đôi Anh và bằng ½ các nước Tây Âu gộp lại.

– Công nghiệp Mĩ phát triển trong điều kiện thuận lợi: tài nguyên, thị trường, nhân công, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,…

Nhiều công ty độc quyền ra đời như: “vua dầu mỏ” – Rốc-phe-lơ, “vua thép” – Xăngti Moocgan, “vua ô tô”- Pho đã chi phối toàn bộ nền kinh tế Mĩ.

– Biểu hiện:

=> Kết luận

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 3 (3đ)

– Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ

– Kĩ thuật luyện kim được cải tiến…

– Ứng dụng máy hơi nước:

+ 1807, Phơn-tơn (Mĩ) đóng tàu thủy vượt đại dương.

+ 1814 Xti-phen-xơn (Anh) chế tao xe lửa, mở đầu kỷ nguyên đường sắt…

– Máy điện tín: Nga, Mĩ. Tiêu biểu là Moóc-xơ (Mĩ) thế kỷ XIX.

– Phương pháp canh tác trong nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

– Sản xuất vũ khí hủy diệt cao.

=> Kết luận

1,0

1,0

0,5

0,5

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Sử 8 – Đề 4

I. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất( 1,5đ)

Câu 123456ĐACBAADD

2. Điền từ vào các chỗ trống sau: ( 1đ)

a/… phong kiến…. Tư sản….

b/… vô sản….. tư sản….

Câu 3: Nối nội dung ở cột( A) với nội dung ở cột ( B) sao cho đúng: ( 1đ)

A -> 5 ; b -> 1 ; c -> 4 ; d – > 3.

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm

1

Vì sao nói Cuộc khởi nghhiax 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản?

Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền.

1

2

Trình bày quá trình xâm lược và chính sách cai trị của Anh ở Ấn Độ.

– Đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh. Chúng thi hành chính sách vơ vét tàn bạo.

Nhân dân Ấn Độ mâu thuẩn với thực dân Anh cho nên dẫn đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hậu quả: Đất nước ngày càng lạc hậu.

– Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng chết đói hàng loạt.

1

0,5

0,5

3

Kể tên các nước Đông Nam Á? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Lào (Thủ đô Viêng Chăn), Cam-pu-chia (Thủ đô Phnôm-pênh), Thái Lan (Thủ đô Băng Cốc), Mi-an-ma (Thủ đô Y-an-gun), Ma-lai-xi-a (Thủ đô Cua-la Lăm-pơ),In-đô-nê-xi-a (Thủ đô Gia-các-ta), Xin-ga-po (Thủ đô Xin-ga-po), Bru-nây (Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan), Phi-líp-pin (Thủ đô Ma- ni-la), Đông Ti-mo (Thủ đô Đi-li), Ma-lai-xi-a (ở cả bán đảo và đảo; Thủ đô Cua-la Lăm-pơ).

* Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên.

– Thực dân phương tây xâm lược, biến Đông Nam Á thành thuộc địa, phụ thuộc.

* Phong trào phát triển liên tục, rộng khắp. thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Đấu tranh bằng nhiều hình thức nhưng chủ yếu là đấu tranh vũ trang.

3,5

1

1

0,5

1

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Rate this post
Xem thêm  Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 1 học kỳ 2 năm 2021 (Có đáp án) Phần 1