Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 (24 Mã đề) – Hoatieu.vn

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về đáp án môn tiếng anh thpt quốc gia 2021 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Đáp án Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 (24 Mã đề) – Nhằm giúp các bạn học sinh thuận tiện trong việc tra cứu đáp án môn Anh thi THPT quốc gia 2022, Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết này.

Hiện nay, trên trang Hoatieu.vn đã có đề thi và gợi ý đáp án full 24 mã đề nhằm giúp cho các thí sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh thuận tiện tra cứu, so sánh, đối chiếu với kết quả làm bài. Trang Hoatieu luôn cập nhật những thông tin mới nhất, đáp án chính xác nhất của Bộ sẽ được cập nhật ngay khi có đáp án chính thức.

Các bạn F5 liên tục và mở cửa sổ ẩn danh để cập nhật đáp án môn Anh THPT Quốc gia nhanh nhất

1. Đáp án môn Anh THPT 2022 (Gợi ý 24 mã đề)

Đáp án tất cả các mã đề môn Tiếng Anh THPT 2022 dưới đây chưa phải là đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do vậy sự chính xác của các đáp án chưa phải là tuyệt đối. Các bạn thí sinh sau khi tra cứu nếu còn thắc mắc về đáp án nào nên tham khảo lời giải của các thầy cô nhé.

Mã đề 401

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.B

25.D

26.B

27.A

28.B

29.C

30.D

31.C

32.B

33.A

34.D

35.A

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.D

42.A

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B

48.B

49.A

50.D

Mã đề 402

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B11.D12.D13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.D21.D22.A23.24.A25.D26.A27.D28.B29.B30.A31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A41.C42.C43.A44.B45.C46.B47.A48.B49.D50.A

Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.A

5.B

6.D

7.C

8.A

9.B

10.A

11.D

12.B

13.C

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.B

21.C

22.C

23.D

24.B

25.D

26.D

27.B

28.C

29.B

30.C

31.C

32.B

33.D

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.D

45.C

46.A

47.A

48.D

49.D

50.D

Mã đề 404

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.B21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.D28.D29.C30.B31.D32.A33.A34.B35.A36.B37.C38.A39.A40.B41.D42.C43.B44.C45.C46.A47.C48.A49.B50.C

Mã đề 405

1. A

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7. A

8. B

9. D

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.D

16.A

17.D

18.C

19.B

20.B

21.B

22.D

23.B

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.C

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.C

49.B

50.B

Mã đề 406

1.C

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.B

11.D

12.C

13.B

14.B

15.A

16.B

17.D

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.A

38.D

39.B

40.C

41.A

42.C

43.B

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.C

50.A

Mã đề 407

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.A

17.B

18.C

19.A

20.B

21.C

22.D

23.A

24.A

25.B

26.B

27.B

28.D

29.A

30.D

31.C

32.C

33.B

34.B

35.B

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.D

43.C

44.D

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

Mã đề 408

1. D

2.A

3.D

4.C

5.D

6.D

7. B

8. B

9. A

10.C

11.D

12.B

13.C

14.A

15.B

16.A

17.A

18.A

19.B

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.B

26.C

27.C

28.A

29.A

30.B

31.C

32.B

33.A

34.C

35.C

36.B

37.C

38.C

39.A

40.A

41.C

42.C

43.C

44.B

45.A

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B

Mã đề 409

1.A

2.B

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.D

10.B

11.A

12.D

13.D

14.A

15.D

16.B

17.B

18.D

19.A

20.A

21.D

22.C

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.A

29.A

30.C

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.A

41.B

42.B

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.A

50.B

Mã đề 410

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.D

16.D

17.C

18.B

19.B

20.D

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.B

28.D

29.B

30.C

31.D

32.C

33.C

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.D

40.D

41.D

42.A

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 411

1.A

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.A

9.C

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.D

36.D

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.C

44.C

45.D

46.B

47.B

48.C

49.B

50.D

Mã đề 412

1.D

2.C

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.C

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.D

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

41.D

42.A

43.A

44.D

45.A

46.A

47.C

48.C

49.D

50.D

Mã đề 413

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.B

12.D

13.D

14.B

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.B

31.B

32.D

33.B

34.A

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.B

41.D

42.D

43.A

44.B

45.B

46.A

47.C

48.A

49.B

50.B

Mã đề 414

1.C

2.A

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.B

17.D

18.B

19.D

20.A

21.C

22.D

23.B

24.D

25.B

26.A

27.C

28.A

29.D

30.A

31.D

32.C

33.D

34.A

35.C

36.B

37C.

38.D

39.C

40.A

41.A

42.A

43.D

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề 415

1. C

2. B

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

8. C

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. A

16. D

17. A

18. C

19. C

20. D

21. B

22. C

23. B

24.B

25.D

26. D

27. A

28. B

29. D

30. B

31. B

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. B

38. D

39. B

40. D

41. B

42. B

43. C

44. D

45. A

46. B

47. B

48. C

49. C

50. D

Mã đề 416

1.C

2.A

3.D

4.A

5.A

6.B

7.A

8.D

9.A

10.C

11.A

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.B

18.A

19.C

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.D

26.D

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.B

42.C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.B

48.D

49.A

50.B

Mã đề 417

1. A2.B3.D4.B5.B6.D7.C8.D9.D10.B11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.A20.D21.C22.D23.A24.C25.A26.B27.B28.A29.C30.C31.D32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A41.A42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C

Mã đề 418

1. B2.D3.C4.A5.B6.D7.C8.B9.C10.D11.D12.D13. A14.D15.A16.D17.D18.B19.A20.D21.B22.D23.B24.A25.B26.C27.C28.D29.C30.B31.D32.C33.A34.B35.A36.C37.D38.C39.A40.B41.A42.C43.B44.B45.A46.C47.C48.B49.A50.A

Mã đề 419

1.B

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.C

12.B

13.C

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.A

21D.

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.D

28.C

29.C

30.B

31.C

32.D

33.C

34.B

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.A

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.B

Mã đề 420

1. C2.B3.A4.C5.A6.A7.A8.D9.A10.B11.B12.B13.A14.B15.16.A17.A18.D19.D20.C21.D22.D23.C24.C25.A26.C27.B28.B29.C30.C31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.A39.C40.C41.A42.B43.A44.A45.A46.C47.A48.C49.B50.C

Mã đề 421

1. D

2. A

3. A

4. C

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. C

11. C

12. A

13. A

14. D

15. B

16. C

17. A

18. D

19. B

20. D

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. B

29. D

30. D

31. C

32. B

33. D

34. D

35. C

36. C

37. D

38. B

39. D

40. D

41. B

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. D

48. A

49. C

50. A

Mã đề 422

1.C

2.B

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.A

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.C

41.C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.D

47.A

48.D

49.D

50.B

Mã đề 423

1.D2.D3.B4.A5.C6.A7.D8.B9.B10.B11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.A30.B31.D32.B33.B34.B35.C36.C37.D38.B39.A40.C41.B42.C43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B

Mã đề 424

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.C

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.C

41.C

42.D

43.C

44.D

45.A

46.D

47.D

48.D

49.A

50.B

Đáp án đề tham khảo 2022 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Bạn đọc tham khảo thêm tại: Khi nào Bộ công bố đáp án chính thức 2022?

2. Đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh

Đang cập nhật…

3. Tra cứu điểm thi THPT 2022

Mời các bạn truy cập đường link sau để tra cứu điểm thi THPT 2022 tại các tỉnh thành trên cả nước.

  • Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2022 – 2023.

Bài viết có tổng hợp đầy đủ đường link tra cứu điểm thi tất cả các môn thi tại các cụm thi ở các tỉnh thành trên cả nước giúp các bạn có thể tra cứu điểm dễ dàng.

Mời bạn đọc tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh năm 2021 để đối chiếu kết quả học tập và năng lực làm bài ở các dạng đề thi năm 2021. Đề thi các năm của Bộ giáo dục thường sát với chương trình đào tạo bậc THPT, do vậy trong quá trình ôn luyện, học sinh được làm tất cả các dạng đề thi các năm. Việc đối chiếu, so sánh kết quả làm bài của đề thi các năm trước cũng dự đoán tương đối điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.

4. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp 2021 có tất cả 24 mã đề, từ mã đề 401 đến mã đề 424. Đề Anh tốt nghiệp 2021 được đánh giá là dễ hơn đề minh họa. Phần đọc hiểu không đến mức quá hóc búa làm khó các thí sinh. Phần trọng âm của đề tiếng Anh năm nay khá dễ nhưng các thí sinh phải cẩn thận để tránh bị đánh lừa. Những câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng đều nằm ở mức trung bình, vừa tầm với học sinh. Với cấu trúc đề này, thí sinh có thể lấy được điểm 8 một cách dễ dàng. Điểm 9,10 sẽ là điểm phân hóa học sinh, yêu cầu học sinh cần nắm chắc kiến thức và cẩn thận trong cách làm bài.

Nhìn chung với mức độ này, những bạn chọn tiếng Anh là môn tốt nghiệp không cần quá lo lắng về điểm số của mình. Nhiều thí sinh tự tin với điểm số của mình ở môn này, có những bạn không sử dụng hết thời gian 1 tiếng làm bài.

Hi vọng rằng với mức đề này, môn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2021 sẽ gặt hái được nhiều hoa điểm 10.

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C11. C12. C13. D14. A15. A16. D17. B18. B19. A20. A21. D22. D23. A24. A25. B26. A27. D28. D29. D30. B31. D32. B33. B34. A35. D36. D37. B38. B39. B40. A41. B42. D43. A44. A45. B46. A47. D48. C49.A50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 418

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

5. Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia 2021

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia 2021

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia 2021

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia 2021

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia 2021

Hoatieu.vn sẽ cập nhật đề thi THPT quốc gia 2022 môn Anh sớm nhất ngay khi buổi thi kết thúc.

Trên đây là Đáp án thi THPT quốc gia 2021 môn Ngoại ngữ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn GDCD
  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sinh
Rate this post
Xem thêm  1300 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án - VietJack.com