Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi -Tuần 4

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thời gian thi được bắt đầu từ ngày 01/10/2021 với 03 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên website: https://biencuongtoquoc.vn hoặc App Thanh niên Việt Nam hoặc truy cập vào banner mời tham gia Cuộc thi được đăng trên các báo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ…

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” dành cho đối tượng nào?

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi (Lưu ý: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi).

Người thi có thể tham gia cuộc thi bằng cách thức nào?

Người chơi có thể tham gia bằng 3 cách thức sau:

Cách 1: Truy cập vào website: https://biencuongtoquoc.vn/ để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi;

Cách 2: Truy cập vào banner của cuộc thi được đăng trên các báo phối hợp tổ chức để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

Cách 3: Nếu bạn là thanh niên Việt Nam, hãy tải Apps Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android) -> Tạo tài khoản và truy cập vào banner cuộc thi trên trang chủ của app để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

Thời gian làm bài thi tuần mỗi lượt trong bao lâu và người thi được thi tối đa mấy lượt/tuần?

Ở vòng thi Tuần, mỗi lượt gồm 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm, thí sinh thi tối đa trong 20 phút và mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lượt/tuần.

Thời gian và hình thức tổ chức cuộc thi như thế nào?

Cuộc thi gồm 3 vòng thi:

– Vòng thi Tuần: diễn ra theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm, trong 04 tuần:

+ Tuần 1: Từ ngày 01/10 đến ngày 08/10/2021

+ Tuần 2: Từ ngày 09/10 đến ngày 16/10/2021

+ Tuần 3: Từ ngày 17/10 đến ngày 24/10/2021

+ Tuần 4: Từ ngày 25/10 đến ngày 01/11/2021

– Vòng thi Bán kết: diễn ra theo hình thức trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm, trong tháng 11/2021.

– Vòng thi Chung kết: Tổ chức tại Hà Nội theo hình thức thi đối kháng trên sân khấu, dự kiến diễn ra cuối tháng 11/2021.

cuoc thi truc tuyen tim hieu bien cuong to quoc toi1

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

(Kèm theo Quyết định số 662 -QĐ/BTGTW, ngày 23 tháng 9 năm 2021

của Ban Tuyên giáo Trung ương)

—-

1. Đơn vị chủ trì

Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Đơn vị phối hợp thực hiện

Ban Đối ngoại Trung ương

Bộ Ngoại giao

Bộ Công an

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3. Mục đích, ý nghĩa

– Tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; khai thác lợi thế của các phương thức tuyên truyền trực quan sinh động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để tăng tính lan tỏa của thông tin, hướng tới các đối tượng khác nhau; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Nội dung thông tin bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được các cơ quan chức năng thẩm định. Cuộc thi diễn ra đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng chất lượng của đối tượng dự thi. Cuộc thi trở thành một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, với sự tham gia, hưởng ứng của công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước.

4. Đối tượng dự thi

– Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

– Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi.​

5. Hình thức thi

– Vòng thi Tuần: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

– Vòng Bán kết: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

– Vòng Chung kết: Thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. Cách thức tổ chức thi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi thông báo sau.

5.1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Vòng thi Tuần

Diễn ra trong 04 tuần với hình thức trực tuyến trong thời gian như sau:

+ Tuần 1: 01/10 – 08/10/2021

+ Tuần 2: 09/10 – 16/10/2021

+ Tuần 3: 17/10 – 24/10/2021

+ Tuần 4: 25/10 – 01/11/2021

Vòng thi Bán kết

+ Thời gian: Tháng 11/2021.

+ Số thí sinh tham gia vòng thi Bán kết là 80 thí sinh, trong đó: 40 thí sinh được lấy từ 4 tuần thi (mỗi tuần lấy 10 thí sinh có điểm số cao nhất); 40 thí sinh có tổng điểm số tích lũy của 4 tuần thi cao nhất. Trong trường hợp sau 4 tuần thi có ít hơn 40 thí sinh đạt điểm cao nhất, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thêm các thí sinh có điểm số tích lũy qua 4 tuần thi để lựa chọn đủ 80 thí sinh thi Bán kết. Trong trường hợp các thí sinh có cùng điểm số cao nhất thì sẽ xét theo thời gian hoàn thành phần dự thi nhanh nhất.

Vòng thi Chung kết

Diễn ra tại thủ đô Hà Nội dự kiến vào tháng 11/2021, thi bằng hình thức đối kháng trên sân khấu. 15 thí sinh có tổng điểm số cao nhất của vòng thi Bán kết được tham gia Vòng chung kết toàn quốc.

5.2. Cách thức tham gia

– Cách 1: Truy cập vào website: http://www.biencuongtoquoc.vn để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

– Cách 2: Đối với thí sinh dự thi là thanh niên Việt Nam, tải App Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng AppStore (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android). Mở App và truy cập vào mục Học tập/hoặc vào banner hướng dẫn tham gia cuộc thi trên trang chủ của App để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

– Cách 3: Truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên các báo: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.com.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn;… để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

5.3. Các vòng thi

– Vòng thi Tuần: Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng các hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video. Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm, lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 15 phút. Mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lần/tuần.

– Vòng Bán kết: Thí sinh tham gia thi trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm.

Phần thi trắc nghiệm trực tuyến với 01 lượt thi duy nhất. Các thí sinh trả lời 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 20 phút.

Ban Tổ chức lựa chọn 15 thí sinh có tổng điểm số cao nhất để tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. Trong trường hợp có nhiều thí sinh đạt điểm số bằng nhau ở vị trí xếp hạng 15, sẽ xét đến thời gian trả lời nhanh nhất của phần thi trắc nghiệm. Nếu tổng thời gian hoàn thành phần thi trắc nghiệm bằng nhau, tiếp tục xét đến kết quả của vòng thi tuần để lựa chọn thí sinh được vào vòng trong.

– Vòng Chung kết toàn quốc:

+ Thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. Trong đó, 15 thí sinh được chia thành 5 đội bằng hình thức bốc thăm, mỗi đội thi có 3 thành viên. Hình thức thi có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

+ Vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian 02 ngày, dự kiến tháng 11/2021.

6. Giải thưởng

– Trắc nghiệm hàng tuần: Mỗi tuần có 10 giải thưởng, bao gồm:

+ 01 giải Nhất.

+ 01 giải Nhì.

+ 01 giải Ba.

+ 07 giải Khuyến Khích.

– Giải bán kết: 80 thí sinh chọn vào vòng thi bán kết sẽ được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.

– Giải chung kết, bao gồm:

+ 01 giải Nhất, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 01 giải Nhì, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 01 giải Ba, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

+ 02 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

– Giải cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất: 20 giải, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.

– Số lượng giải thưởng sẽ do Ban Tổ chức quyết định theo thực tế kết quả Cuộc thi.

7. Thông báo Kết quả và trao giải thưởng

Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được cập nhật hàng tuần trên trang báo điện tử của các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

Xem thêm 

8. Các quy định khác

– Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.

Những quy định chung khi thi trực tuyến:

+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi học tập hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại; email).

+ Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

+ Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban Tổ chức thông báo.

+ Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi./.

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôiTuần 4

Câu hỏi 1: Tuyến biên giới Việt Nam – Lào có những loại hình mốc quốc giới nào?

Đáp án đúng là đáp án D- Mốc đại, mốc trung, mốc tiểu, cọc dấu

Câu hỏi 2: Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Đáp án đúng là đáp án A – Hủa Phăn

Câu hỏi 3: Tỉnh Nghệ An giáp với tỉnh nào của phía Lào?

A Hủa Phăn

B Xiêng Khoảng

C Bô Ly Khăm Xay

Đáp án đúng là D – Cả 03 đáp án trên

Câu hỏi số 4: Cơ quan nào sau đây thống nhất quản lý nhà nước về biên phòng?

Đáp án đúng là A – Chính phủ

Câu hỏi số 5: Theo pháp luật Việt Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh được quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là bao lâu?

Đáp án đúng là C – Không quá 24 giờ

Câu hỏi số 6: Theo pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) trong thời gian bao lâu?

Đáp án đúng là B – Không quá 24 giờ

Câu hỏi số 7: Mục tiêu tổng quát phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền là gì?

A Phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền theo một quy hoạch thống nhất, hợp lý, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế vùng, quy hoạch nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng của từng địa phương

B Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước láng giềng, nhất là giao lưu kinh tế – thương mại; đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu

C Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện xuất – nhập cảnh, hàng hóa xuất – nhập khẩu tại các cửa khẩu; tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho việc thông quan; đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới

Câu hỏi số 8: Cơ quan nào chủ trì xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) và báo cáo Chính phủ quyết định?

D Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu hỏi số 9: Phân giới, cắm mốc trên thực địa là gì?

C Chuyển đường biên giới được xác định trong văn bản pháp lý về hoạch định ra thực địa

Câu hỏi số 10: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, việc phối hợp tuần tra song phương để kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới được quy định như thế nào?

B Khi cần thiết

Câu hỏi số 11: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, nếu hoạt động bay chụp ảnh hàng không và sử dụng các thiết bị bay khác của một Bên cần phải vào lãnh thổ trên không của Bên kia trong phạm vi 10km thì phải xin phép Bên kia trước ít nhất bao lâu?

A 30 ngày

Câu hỏi số 12: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, cư dân biên giới là gì?

D Đáp án 1 và 2

Câu hỏi số 13: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, vùng biên giới là gì?

B. Đơn vị hành chính cấp tỉnh của hai nước có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào

Câu hỏi số 14: Việc sửa chữa, gia cố mốc tại vị trí cũ có cần làm lại hồ sơ mốc không?

D Do hai Bên thỏa thuận đối với từng trường hợp cụ thể

Câu hỏi số 15: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc quy định như thế nào về thời gian làm việc tại cửa khẩu Lào Cai (đường bộ)?

A 7h00-22h00 giờ Hà Nội

Câu 16: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc có bao nhiêu phụ lục?

C 18 Phụ lục

Câu 17: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc gồm bao nhiêu điều khoản?

B 11 điều khoản

Câu 18: Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Campuchia được ký năm nào?

A Năm 1983

Câu 19: Việc xây dựng lại mốc tại vị trí mới có cần làm lại hồ sơ mốc không?

D Do hai Bên thỏa thuận đối với từng trường hợp cụ thể

Câu 20: Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức có hiệu lực vào thời gian nào?

C 16/6/2016

Câu 21: Lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới cần làm gì ngay sau khi phát hiện mốc quốc giới bị hư hỏng, phá hoại?

B. Thông báo ngay cho lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới Bên kia để phối hợp xử lý

Câu 22: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, việc xây dựng công trình cách đường biên giới ít nhất bao nhiêu mét thì không cần phải có thỏa thuận của hai Bên?

A 30m

B 150m

C 100m

D 50m

Câu 23: Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc tỉnh nào sau đây?

C Tây Ninh

Câu 24: Cửa khẩu nào sau đây thuộc Lào đối diện với cửa khẩu Huổi Puốc (tỉnh Điện Biên)?

B Na Son

Câu 25: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, các tiêu chí nào để coi một sự việc hoặc vấn đề là sự kiện biên giới?

D Cả 03 đáp án trên

Câu 26: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, việc điều chỉnh đường biên giới thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nào?

C Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

Câu 27: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, phương tiện bay hoặc thiết bị bay là gì?

C Tàu bay, trực thăng, khí cầu và các thiết bị bay khác

Câu 28: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu là gì?

D Cả 03 đáp án trên

Câu 29: Hiện nay, tỉnh nào sau đây chưa có cửa khẩu với Campuchia?

C An Giang

D Bình Phước

Đáp án cuộc thi trực tuyến Biên cương tổ quốc tôi – Những cột mốc Việt Nam: Biết để yêu

Lưu ý: Các câu trả lời ĐÚNG là những câu đã bước bôi in đậm theo nội dung bên dưới, chúng tôi không đảm bảo toàn bộ câu trả lời là đúng hoàn toàn, quý độc giả vui lòng tham khảo và có sự lựa chọn khác nếu cho là mình đúng.

Câu số 1: Cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vản đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) thuộc tỉnh nào của Lào?

Khăm Muồn

Sạ Vằn Nạ Khệt

Xà Lạ Văn

Xê Kông

Câu 2. Theo quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, phiên họp toàn thể của Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liềnViệt Nam – Trung Quốc được diễn ra mấy lần/1năm?

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

Câu số 3. Cặp cửa khẩu Tén Tần – Xồm Vầng thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

Nghệ An – Bô Ly Khăm Xay

Thanh Hóa – Hùa Phân

Sơn La – Hùa Phân

Nghệ An – Hùa Phân

Câu số 4. Trong số các cửa khẩu dưới đây, cửa khẩu nào là cửa khẩu chính?

Tên Tần

Cha Lo

Thông thụ

Nam Giang

Câu số 5. Theo quy định tại hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, đại diện biên giới đoạn 3 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

Từ mốc 167 đến mốc 498

Từ mốc 820 đến mốc 962

Từ mốc 85 đến mốc 167

Từ mốc 498 đến mốc 820

Câu số 6. Trong các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu phụ?

A Đớt

Bản Cheng

Lóng Sập

La Lay

Câu số 7. Theo hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt nam – Trung Quốc, ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc tổ chức họp theo các phương thức nào?

Họp toàn thể

Họp chủ tịch

Họp nhóm chuyên gia

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu số 8. Hiện nay, tỉnh Ắt Tạ Pư (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

1 cửa khẩu quốc tế

2 Cửa khẩu quốc tế

1 cửa khẩu phụ

3 cửa khẩu chính

Câu số 9. Ủy ban biên giới trên đất liền Việt nam – Trung Quốc có chức năng, nhiệm vụ gì?

Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của hiệp định trong quá trình thực hiện hiệp định

Nghiên cứu giải quyết các sự kiện biên giới mà đại diện biên giới chưa giải quyết được

Gíam sát tình hình thực hiện hiệp đinh

Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu số 10. Hiện nay, tỉnh Sạ Vần Nạ Khệt (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

1 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ

1 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu phụ

2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính

1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu phụ

Câu số 11. Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Đường và mặt thẳng đứng theo mặt đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đả Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm  Top 40 Đề thi Tiếng Việt lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - 2023 có đáp án

Đường để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mặt thẳng đứng để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đường và mặt thẳng đứng theo đường để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo TRường Sa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu số 12. Nội dung nào thuộc hoạt động tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

Giáo dục ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và của toàn dân đặc biệt là cán bộ nhân viên cơ quan tổ chức cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực Biên Giới

Huy động các ngành, các địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực về mọi mặt ở khu vực biên giới, tạo ra sức mạnh của toàn dân, giúp đỡ bộ đội biên phòng và các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan chức năng ở khu vực biên giới xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực Biên Giới

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, Ổn định lâu dài với các nước láng giềng phối hợp với hai viên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng chống tội phạm

cả 3 đáp án trên

Câu số 13. Cơ sở để xác định biên giới quốc gia trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng là gì?

Hiệp ước về hoạch định biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Hệ thống mốc quốc giới

Bản đồ nghị định thư kèm theo các hiệp ước vào mạch điện biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng

cả 3 đáp án trên

Câu số 14. Vành đai biên giới là gì?

Phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào.

Được thiết lập nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt động của người, phương tiện trong vành đai biên giới, duy trì an ninh, trật tự và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật

Nơi hẹp nhất 100 mét, nơi rộng nhất không quá 1000 mét, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ quy định

cả 3 đáp án trên

Câu số 15. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố Trung ương có đường biên giới trên đất liền?

23

24

25

26

Câu số 16. Theo quy định của pháp luật Việt Nam việc mở cửa khẩu và nơi mở ra cho qua lại biên giới, nâng cấp cửa khẩu thuộc thẩm quyền của cá nhân/ cơ quan nào?

Thủ tướng Chính Phủ

Quốc hội

Chính Phủ

Chủ tịch nước

Câu số 17. Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính trong xây dựng quản lý bảo vệ khu dân cư khu vực biên giới đất liền?

bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành

xây dựng chính sách phát triển thương mại ở khu vực biên giới đất liền

tổng hợp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới đất liền, xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới

cả ba phương án trên

Câu số 18. Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương trong xây dựng quản lý bảo vệ khu dân cư khu vực biên giới đất liền?

Bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành

Xây dựng chính sách phát triển thương mại ở khu vực biên giới đất liền

Tổng hợp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới đất liền, xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới

Cả ba phương án trên

Câu số 19. Lào có bao nhiêu tỉnh đường biên giới trên đất liền giáp với Việt Nam?

11

10

9

8

Câu số 20. Việt Nam có bao nhiêu nước láng giềng?

02 nước

03 nước

04 nước

05 nước

Câu số 21. Tỉnh Đắk Nông tiếp giáp với tỉnh nào của Camphuchia?

Tỉnh Mondulkiri

Tỉnh Kratie

Tỉnh Tboung Khmum

Tỉnh Ratianakiri

Câu số 22. Tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh nào của Campuchia?

Tỉnh Svay Rieng

Tỉnh Tboung Khmum

Tỉnh Takeo

Tỉnh Prey Veng

Câu số 23. Tỉnh Long An tiếp giáp với tỉnh nào của Campuchia?

Tỉnh Svay Rieng

Tỉnh Tboung Khmum

Tỉnh Takeo

Tỉnh Prey Veng

Câu số 24. Mục đích của việc ký nghị định thư PGCM Việt Nam-Campuchia năm 2019 là gì?

Ghi nhận và pháp lý hóa thành quả PGCM biên giới đất liền đã đạt được tính từ thời điểm kì định thư PGCM năm 2019 (khoảng 84%)

Hệ thống hóa dữ liệu thông tin địa chính của đường biên giới, mốc biên giới đã được hai bên hoàn thành PGCM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ và nhận biết đường biên giới trên thực địa

Tạo cơ sở pháp lý để hai bên tiếp tục giải quyết các vấn đề biên giới còn vướng mắc, tồn đọng sau này

cả 3 đáp án trên

Câu số 25. Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam – Lào được ký tại đâu?

Viêng Chăn, Lào

Hà Nội, Việt Nam

Nghệ An, Việt Nam

Sạ Vần Nạ Khẹt, Lào

Câu số 26. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và hiệp định về cửa khẩu và quy trình quản lý cửa khẩu có hiệu lực trong thời gian bao lâu?

Trong thời gian 10 năm

Vĩnh viễn

Trong thời gian 6 năm

Trong thời gian 10 năm, nếu 6 tháng trước khi hiệp định hết hạn, không bên nào thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hiệu lực của hiệp định cho phía bên kia thì hiệp định sẽ tự động kéo dài thêm 10 năm và cứ tiếp tục như vậy.

Câu số 27. Tỉnh An Giang tiếp giáp với những tỉnh nào của Campuchia?

Tỉnh Kandal và tỉnh Takeo

Tỉnh Svay Rieng và tỉnh Kandal

Tỉnh Prey Veng và Kandal

Tỉnh Takeo và Kampot

Câu số 28. các loại bản đồ nào được đính kèm hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam – Campuchia kỳ năm 1985?

Bản đồ tỉ lệ 1/100.000 của sự địa dư Đông Dương và bản đồ tỉ lệ 1/100.000 UTM

Bản đồ tỉ lệ 1/100.000 của sở địa giữa Đông Dương và bản đồ tỉ lệ 1/50.000 UTM

Bản đồ tỉ lệ 1/50.000 của sở địa dư Đông Dương và bản đồ tỉ lệ 1/50000 UTM

Bản đồ tỉ lệ 1/50.000 của sở địa dư Đông Dương và bản đồ tỉ lệ 1/ 100.000 UTM

Câu số 29. Cho đến nay, Ủy ban liên hiệp PGCM hai nước Việt Nam, Camphuchia đã hoàn thành xây dựng bao nhiêu cột mốc phụ?

1508 cột mốc

1509 cột mốc

1510 cột mốc

1511 cột mốc

Câu số 30. Điểm kết thúc của đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia tại tỉnh nào của Campuchia?

Tỉnh Prey Veng

Tỉnh Kandal

Tỉnh Takeo

Tỉnh Kampot

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi

Câu 1: Hiện nay, tỉnh Sơn La có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

C 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ

Câu 2: Hiện nay, tỉnh Ắt Tạ Pư (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

A 1 cửa khẩu quốc tế

Câu 3: Hiện nay, tỉnh Nghệ An có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

B 1 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu phụ

Câu 4: Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A Từ mốc 167 đến mốc 498.

Câu 5: Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu phụ?

D Thanh Thủy

Câu 6: Cặp cửa khẩu Cầu Treo – Nậm Phao thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

A Hà Tĩnh – Bô Ly Khăm Xay

Câu 7: Trong số các cửa khẩu dưới đây, cửa khẩu nào là cửa khẩu phụ?

C. Cà Roòng

Câu 8: Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A 2 cửa khẩu chính

Câu 9: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, định nghĩa nào sau đây là chính xác nhất về “sự kiện biên giới”?

A. Sự kiện biên giới là các sự kiện do con người hoặc nguyên nhân khác gây ra, vi phạm quy chế quản lý biên giới, văn kiện hoạch định biên giới hoặc văn kiện phân giới, cắm mốc giữa hai nước.

Câu 10:

Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu chính?

A Tén Tần

CÂU SỐ 12

Theo pháp luật Việt Nam, phạm vi khu vực biên giới trên đất liền được xác định như thế nào?

C Tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết địa giới hành chính của xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền

CÂU SỐ 13

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Campuchia?

B 10

CÂU SỐ 14

Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền?

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 15

Lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật là lực lượng nào?

A Bộ đội biên phòng

CÂU SỐ 16

Văn bản nào sau đây quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

D Nghị định 34/2014/NĐ-CP

CÂU SỐ 17

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc mở cửa khẩu và nơi mở ra cho qua lại biên giới, nâng cấp cửa khẩu thuộc thẩm quyền của cá nhân/ cơ quan nào?

C Chính phủ

CÂU SỐ 18

Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

C Điện Biên

CÂU SỐ 19

Cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, khu vực biên giới là gì?

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 20

Mốc biên giới là gì?

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 21

Cột mốc số 118 nằm tại khu vực nào?

C Cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh

CÂU SỐ 22

Tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh nào của Campuchia?

D Tỉnh Prey Veng

CÂU SỐ 23

Dưới Ủy ban Liên hợp PGCM có những cơ chế giúp việc nào?

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 24

Cột mốc số 313 nằm tại khu vực nào?

B Cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang

CÂU SỐ 25

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005, những yếu tố nào được áp dụng để điều chỉnh hướng đi của đường biên giới Việt Nam – Campuchia ghi trong Điều 1 của Hiệp ước hoạch định năm 1985?

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 26

Các tỉnh nào sau đây của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc?

A Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

CÂU SỐ 27

Đặc điểm khí hậu khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia là gì?

Xem thêm  Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 7 Global Success - Đề số 2

C Khí hậu nhiệt đới, gió mùa

CÂU SỐ 28

Lễ giao nhận Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam – Campuchia tỷ lệ 1/25.000 đính kèm Nghị định thư PGCM ký năm 2019 được hai nước tổ chức tại đâu?

A Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

CÂU SỐ 29

Điểm kết thúc của đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia tại tỉnh nào của Campuchia?

D Tỉnh Kampot

CÂU SỐ 30

Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc có bao nhiêu điều khoản?

C 13 điều khoản

Đáp án Biên cương Tổ quốc tôi tuần 2 – Bộ số 1

Câu 1:

Theo Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới là gì?

A. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật nước mình

B. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của Bên kia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiệp định, pháp luật liên quan của mỗi nước và điều ước quốc tế có liên quan mà hai nước là thành viên

C. Đáp án 1 và 2

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 2:

Hiện nay, tỉnh Khăm Muồn (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu phụ

Câu 3:

Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng công an Lào tại cửa khẩu là gì?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 4:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 3 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

C. Từ mốc 85 đến mốc 167

Câu 5:

Mục đích của việc thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì?

D. Triển khai công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa

Câu 6:

Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc đối diện cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) thuộc tỉnh nào của Lào?

C Phông Sa Lỳ

Câu 7:

Đại diện biên giới hai Bên trao đổi thông qua những phương thức nào?

C. Trao đổi qua Thư công tác và Hội đàm

Câu 8:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 8 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

C. Từ mốc 1300/4 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

Câu 9:

Cặp cửa khẩu Nam Giang – Đắc Ta Oóc thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

B Quảng Nam – Xê Kông

Câu 10

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

Câu 11

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10

Câu 12

Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Công an theo quy định của pháp luật?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 13

Theo pháp luật Việt Nam, việc xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được định hướng như thế nào?

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 14

Văn bản nào sau đây quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

Câu 15

Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội thông qua vào năm nào?

B. Năm 2003

Câu 16

Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

C. Điện Biên

Câu 17

Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

D. Đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 18

Mốc biên giới là gì?

B. Vật thể đánh dấu đường biên giới

Câu 19

Theo pháp luật Việt Nam, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do cơ quan nào quy định?

B Chính phủ

Câu 20

Cơ quan/ Cá nhân nào có thẩm quyền xác định vùng cấm đối với các công trình quốc phòng, công trình biên giới?

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu 21

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào được ký tại đâu?

A Hà Nội, Việt Nam

Câu 22

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 ký năm 2019 được lập bằng ngôn ngữ nào?

B Tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Pháp

Câu 23

Tỉnh An Giang tiếp giáp với những tỉnh nào của Campuchia?

A Tỉnh Kandal và tỉnh Takeo

Câu 24

Ý nghĩa của Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25

Thác Bản Giốc nằm trên sông nào?

A Sông Quây Sơn

Câu 26

Cho đến nay, Ủy ban liên hợp PGCM hai nước Việt Nam, Campuchia đã hoàn thành xây dựng bao nhiêu cột mốc chính?

C 315 cột mốc

Câu 28

Mục đích của việc ký Nghị định thư PGCM Việt Nam – Campuchia năm 2019 là gì?

D Cả 03 đáp án trên

Câu 29

Tỉnh nào của Việt Nam có chiều dài đường biên giới đất liền (bao gồm cả đường biên giới trên sông, suối) dài nhất với Lào?

B Nghệ An

Câu 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005 có hiệu lực từ ngày nào?

C 06/12/2005

Đáp án cuộc thi Biên cương tổ quốc tôi tuần 1

CÂU số 1

Bờ Y là tên một cửa khẩu quốc tế tại tỉnh nào của Việt Nam?

D.Kon Tum

CÂU số 2

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ

CÂU số 3

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

CÂU số 4

Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc có chức năng, nhiệm vụ gì?

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

CÂU số 5

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiều cửa khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

D. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu phụ

CÂU số 6

Chức năng, nhiệm vụ nào sau đây không phải là chức năng của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc?

B. Tuần tra khu vực biên giới

CÂU số 7

Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu chính?

C. Huổi Puốc

CÂU số 8

Tính đến nay, có bao nhiêu loại hình của khẩu đã được mở ra trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào?

Α. 3

CÂU số 9

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

Α. Từ mốc 167 đến mốc 498.

CÂU số 10

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiều cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

Α. 2 cửa khẩu chính

CÂU số 11

Văn bản nào sau đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?

B. Nghị định 96/2020/NĐ-CP

CÂU số 12

Nội dung nào thuộc hoạt động tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU số 13

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc?

D. 7

CÂU số 14

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10

CÂU số 15

Việt Nam có biên giới đất liền với quốc gia nào?

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU số 16

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của đối tượng nào?

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU số 17

Theo pháp luật Việt Nam, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền lập kế hoạch trình Chính phủ về xây dựng công trình để cố định đường biên giới quốc gia?

D. Đáp án 1 và 2

CÂU số 18

Văn bản nào sau đây quy định về quản lý của khẩu biên giới đất liền?

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

CÂU số 20

Cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, khu vực biên giới là gì?

D. Cả 03 đáp án trên

CÂU số 21

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 được ký ngày nào?

A. 43595

В. 43753

C. 43743

D. 43739

CÂU số 22

Địa hình đặc trưng của đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia là gì?

B. Rừng núi, cao nguyên và đồng bằng

CÂU số 23

Việt Nam và Trung Quốc đã mấy lần tiến hành đàm phán về biên giới lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 1974-1979?

C. 3 lần

CÂU số 24

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 được ký kết vào thời gian nào và ở đâu?

B. Ngày 10/10/2005 tại Hà Nội, Việt Nam

CÂU số 25

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng”?

C. “Trường hợp bất khả kháng” là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.

CÂU số 26

Cơ sở pháp lý tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì ?

B. Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bản đồ Hiệp ước và các văn bản của Ủy ban liên hợp phần giới, cắm mốc

CÂU số 27

Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Campuchia ký năm 1983 có hiệu lực từ ngày nào?

Α. 30526

B. 30566

C. 30586

D. 30506

CÂU số 28

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào được ký ngày nào?

26/8/2008

CÂU số 29

Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam – Campuchia được ký ngày nào?

20-7-1983

CÂU số 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005, trong trường hợp có sự khác biệt về giải thích và thực hiện Hiệp ước, hai bên sẽ giải quyết như thế nào?

А. Thông qua cơ quan tài phán quốc tế

B. Thông qua thảo luận và đàm phán

C. Thông qua trung gian, hòa giải

D. Không có đáp án nào đúng

Rate this post