Giải Hóa học 10 trang 30 Cánh diều – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài tập hóa trang 30 lớp 10 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với Giải Hóa học 10 trang 30 trong Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron Hóa học lớp 10 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 10 trang 30.

Giải Hóa học 10 trang 30 Cánh diều

Luyện tập 4 trang 30 Hóa học 10: Dự đoán tính chất hóa học cơ bản (tính kim loại, tính phi kim, tính trơ) của các nguyên tố có Z từ 1 đến 20.

Lời giải:

Số hiệu nguyên tử (Z)

Cấu hình electron

Tính chất hóa học cơ bản

1

1s1

Tính phi kim (H)

2

1s2

Khí hiếm (tính trơ) (He)

3

1s22s1

Tính kim loại

4

1s22s2

Tính kim loại

5

1s22s22p1

Tính phi kim (B)

6

1s22s22p2

Tính phi kim

7

1s22s22p3

Tính phi kim

8

1s22s22p4

Tính phi kim

9

1s22s22p5

Tính phi kim

10

1s22s22p6

Khí hiếm (tính trơ)

11

1s22s22p63s1

Tính kim loại

12

1s22s22p63s2

Tính kim loại

13

1s22s22p63s23p1

Tính kim loại

14

1s22s22p63s23p2

Tính phi kim

15

1s22s22p63s23p3

Tính phi kim

16

1s22s22p63s23p4

Tính phi kim

17

1s22s22p63s23p5

Tính phi kim

18

1s22s22p63s23p6

Khí hiếm (Tính trơ)

19

1s22s22p63s23p64s1

Tính kim loại

20

1s22s22p63s23p64s2

Tính kim loại

Bài 1 trang 30 Hóa học 10: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

(a) Orbital 1s có dạng hình cầu, orbital 2s có dạng hình số tám nổi.

(b) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 1s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2s.

(c) Trong một nguyên tử*, năng lượng của electron thuộc AO 2s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2p.

(d) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 2s gần năng lượng của electron thuộc AO 2p.

(*) Ngoại trừ nguyên tử H có năng lượng các phân lớp trong một lớp là bằng nhau.

Lời giải:

(a) Sai. Các orbital s đều có dạng hình cầu.

(b) Đúng. Electron thuộc các lớp khác nhau, càng xa hạt nhân thì có năng lượng càng cao.

(c) Sai. Các electron thuộc cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.

(d) Đúng. Các electron thuộc cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Bài 2 trang 30 Hóa học 10: Nguyên tử nguyên tố X có hai lớp electron, trong đó có một electron độc thân. Vậy X có thể là những nguyên tố nào?

Lời giải:

Cấu hình electron theo orbital của nguyên tố X có thể là

Vậy X có thể là Z = 3 (Li) hoặc Z = 5 (Bo) hoặc Z = 9 (F).

Bài 3 trang 30 Hóa học 10: Cấu hình electron của các ion được thiết lập bằng cách nhận hoặc nhường electron, bắt đầu từ phân lớp ngoài cùng của cấu hình electron nguyên tử tương ứng.

a) Viết cấu hình electron của ion Na+ và ion Cl-.

b) Nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành ion Cl-, electron này xếp vào AO thuộc phân lớp nào của Cl? AO đó là AO trống, chứa 1 hay 2 electron?

Lời giải:

a) Cấu hình electron của Na (Z = 11): 1s22s22p63s1

Cấu hình electron của Na+ là 1s22s22p6

Cấu hình electron của Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5

Cấu hình electron của Cl­- là 1s22s22p63s23p6

b) Cấu hình theo orbital lớp ngoài cùng của nguyên tử Cl

Nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành ion Cl-, electron này xếp vào AO thuộc phân lớp 3p của Cl. AO đó là AO chứa 1 electron.

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron Cánh diều hay khác:

 • Giải Hóa học 10 trang 26
 • Giải Hóa học 10 trang 27
 • Giải Hóa học 10 trang 28
 • Giải Hóa học 10 trang 29

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Hóa 10 Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Hóa 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

 • Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Hóa 10 Bài 9: Quy tắc octet

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết ion

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Rate this post
Xem thêm  Giải Hoá 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 SGK trang 72 - Tailieu.com