Giải Bài 5 Trang 9 SGK Hóa Học 10 – CungHocVui

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về Bài 5 sgk hoá 10 trang 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

cunghocvui Đăng nhập Đăng ký Cunghocvui

Đăng nhập hoặc đăng ký miễn phí để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời sớm nhất !

 • Đăng nhập
 • hoặc
 • Đăng kí
 • Tiểu học
  • Lớp 5
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Toán lớp 5
   • Lịch sử lớp 5
   • Địa lí lớp 5
   • Khoa học lớp 5
  • Lớp 4
   • Toán lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Khoa học lớp 4
   • Lịch sử lớp 4
   • Địa lí lớp 4
  • Lớp 3
   • Toán lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
  • Lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2
   • Toán lớp 2
   • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
   • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
   • Giải toán 2 mới Cánh Diều
   • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
   • Tiếng anh 2 mới Explore our world
   • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
   • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
   • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
   • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Mẫu CV
 • Tiểu học
  • Lớp 5
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Toán lớp 5
   • Lịch sử lớp 5
   • Địa lí lớp 5
   • Khoa học lớp 5
  • Lớp 4
   • Toán lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Khoa học lớp 4
   • Lịch sử lớp 4
   • Địa lí lớp 4
  • Lớp 3
   • Toán lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
  • Lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2
   • Toán lớp 2
   • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
   • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
   • Giải toán 2 mới Cánh Diều
   • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
   • Tiếng anh 2 mới Explore our world
   • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
   • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
   • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
   • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Mẫu CV

Liên hệ 102, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội [email protected]gmail.com 082346781 Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 1. Thành phần nguyên tử Giải bài 5 trang 9 SGK Hóa Học 10

Hóa lớp 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Xem Thêm Giải bài 5 trang 9 SGK Hóa Học 10

Bài 5 (Trang 9, SGK)

a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm:

Khối lượng riêng thường được tính ra đơn vị (g/cm^3).

Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của (1cm^3) nguyên tử kẽm.

Thể tích của một nguyên tử kẽm:

(V= dfrac{4}{3}.pi. r^3)

(r = 1,35.10^{-1}nm = 1,35.10^{-8}cm)

(V= dfrac{4}{3}.3.14. (1,35.10^{-8})^3= 10,30.10^{-24}(cm^3))

Khối lượng riêng của một nguyên tử kẽm là: (65.1,66.10^{-24}= 107,9.10^{-24}(g))

Vậy khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là: (dfrac{107,9.10^{-24}g}{10,30.10^{-24}cm^3}= 10,48 (g/cm^3))

Chú ý: Nếu các nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không còn chỗ trống nào trong tinh thể thì khối lượng riêng của kẽm sẽ là (10,48 g/cm^3) như kết quả phép tính trên. Nhưng trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm hơn 70% thể tích, phần còn lại là rỗng nên thực tế khối lượng riêng của kẽm là (7,3g/cm^3).

b. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm:

(V= dfrac{4}{3}.pi. r^3)

(r= 2.10^{-6}nm= 2.10^{-13}cm)

(V = dfrac{4}{3}.3,14. (2.10^{-13})^3=33,49.10^{-39}cm^3)

Thực tế, hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân nên khối lượng của hạt nhân là: (65.1,66.10^{-24} ) gam (= 107,9.10^{-24}) gam.

Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm:

(dfrac{107,9.10^{-24}g}{33,49.10^{-39}cm^3}= 3,22.10^{15}(g/cm^3))

Chú ý: (3,22.10^{15}g/cm^3 = 3,22.10^9 tấn/cm^3) (hơn 3 tỉ tấn/(cm^3)) là khối lượng riêng rất lớn.

Bài trước Bài sau

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Hóa Học 10

Bài trước

Giải bài 4 trang 9 SGK Hóa Học 10

Bài sau

Bài 1 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10

Bài 2 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10

Bài 3 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10

Bài 4 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10

Bạn muốn xem thêm với

 • Bài 1 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10
 • Bài 2 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10
 • Bài 3 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10
 • Bài 4 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10
 • Bài 5 Trang 9 – Sách giáo khoa Hóa học 10
 • Giải bài 1 trang 9 SGK Hóa Học 10
 • Giải bài 2 trang 9 SGK Hóa Học 10
 • Giải bài 4 trang 9 SGK Hóa Học 10
 • Giải bài 3 trang 9 SGK Hóa Học 10
 • Bài 1 trang 9 SGK Hoá học 10
 • Bài 2 trang 9 SGK Hoá học 10

↑ Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Email: [email protected]

Liên hệ

Giới thiệu

Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ Câu hỏi thường gặp

Chương trình học

Hướng dẫn bài tập Giải bài tập Phương trình hóa học Thông tin tuyển sinh Đố vui

Địa chỉ: 102, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Email: [email protected]

Copyright © 2021 CungHocVui Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời. Liên kết với Facebook Liên kết với Google hoặc Ghi nhớ Quên mật khẩu? Đăng Nhập Chưa có tài khoản?Đăng ký ngay!

Rate this post
Xem thêm  Bài 1,2,3,4,5 trang 58 Hóa 12: Luyện tập cấu tạo và tính chất của