Đề-xi-mét vuông, Mét vuông – HOC247

Chào mừng bạn đến với cdntravinh.edu.vn trong bài viết về 2m vuông 3cm vuông bằng bao nhiêu m vuông chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

 • Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị : đề-xi-mét vuông.
 • Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.
 • Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm2.

1(1358)

Ta thấy hình vuông 1dm2 gồm 100 hình vuông 1cm2

1dm2 = 100cm2

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị : mét vuông.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.

Mét vuông viết tắt là m2.

b trang 64

Ta thấy hình vuông 1m2 gồm 100 hình vuông 1m2.

1m2 = 100dm2

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1dm2 = … cm2 48 dm2 = … cm2 1997dm2 = … cm2

100cm2 = … dm2 2000cm2 = … dm2 9900cm2 = … dm2

Hướng dẫn giải:

 • Dựa vào cách chuyển đổi: 1dm2 = 100cm2

1dm2 = 100cm2 48dm2 = 4800cm2 1997dm2 = 199700cm2

100cm2 = 1dm2 2000cm2 = 20dm2 9900cm2 = 99dm2

Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

210cm2 … 2dm210cm 1954cm2 … 19dm250cm2

6dm23cm2…603cm2 2001cm2…20dm210cm2

Hướng dẫn giải:

 • Đổi 2 vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 2dm2= 200cm2.

Do đó: 2dm210cm2 = 2dm2+10cm2 = 200cm2+10cm2 = 210cm2.

Vậy: 210cm2 = 2dm210cm2.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 19dm2 = 1900cm2.

Do đó: 19dm250cm2 = 19dm2+50cm2 =1900m2+50cm2 = 1950cm2.

Mà: 1954cm2 > 1950cm2

Vậy: 1954cm2 > 19dm250cm2.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 6dm2 = 600cm2.

Xem thêm  1 Đô la Canada bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay

Do đó: 6dm23cm2 = 6dm2+3cm2 = 600m2+3cm2 = 603cm2.

Vậy: 6dm23cm2 = 603cm2.

+) Ta có: 1dm2 = 100cm2 nên 20dm2 = 2000cm2.

Do đó: 20dm210cm2 = 20dm2+10cm2 = 2000m2+10cm2 = 2010cm2 .

Mà: 2001cm2 < 2010cm2

Vậy: 2001cm2 < 20dm210cm2.

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S

3(59)

a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

b) Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c) Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông.

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng các công thức :

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng;

Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

Diện tích hình chữ nhật là :

20×5 = 100(cm2)

100cm2 = 1dm2

Diện tích hình vuông là :

1×1 = 1(dm2)

Vậy diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Đ b) S c) S d) S.

Bài 1: Viết theo mẫu

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

1980m2

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Hướng dẫn giải:

 • Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông

Xem thêm  Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2024? Đếm ngược

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

28911cm2

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1m2 = … dm2 400dm2 = … m2

100dm2 = … m2 2110m2 = … dm2

1m2 = … cm2 15m2 = … cm2

10 000cm2 = … m2 10dm2 = … cm2

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng cách chuyển đổi 1m2 = 100dm2 ; 1dm2 = 100cm2.

1m2 = 100dm2 400dm2 = 4m2

100dm2 = 1m2 2110m2 = 211000dm2

1m2 = 10000cm2 15m2 = 150 000cm2

10000cm2 = 1m2 10dm22cm2 = 1002cm2

Bài 3: Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Hướng dẫn giải:

 • Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.
 • Tính diện tích căn phòng ta lấy diện tích 1 viên gạch nhân với số viên gạch dùng để lát nền căn phòng đó.
 • Đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị đo là mét vuông.

Bài giải

Diện tích của một viên gạch lát nền là :

30×30 = 900(cm2)

Diện tích căn phòng là :

900×200 = 180000(cm2)

180000cm2 = 18m2

Đáp số: 18m2.

Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây

1(466)

Hướng dẫn giải:

 • Chia miếng bìa đã cho thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.
 • Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích các miếng bìa nhỏ.

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành các hình chữ nhật như sau :

Xem thêm  Giải đáp thắc mắc: ngủ trưa trong bao lâu là đủ?

2(159)

Hình chữ nhật H1 có chiều rộng bằng chiều rộng của hình chữ nhật H2 và bằng 3cm.

Diện tích hình chữ nhật H1 là :

4×3 = 12(cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

6×3 = 18(cm2)

Chiều rộng của hình chữ nhật H3 là :

5-3 = 2(cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

15×2 = 30(cm2)

Diện tích miếng bìa là:

12+18+30 = 60(cm2)

Đáp số: 60cm2.

Rate this post